Tagged smotra

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Posljednja dva dana Smotre Sveu?ilišta u Zagrebu, 15. i 16.11., donijela su pregršt doga?anja. Predstavljeni su novi studentski programi Hrvatskog vojnog u?ilišta koje kre?e s radom sljede?e akademske godine. Studenti su imali prilike sudjelovati u radionicama “Kako na?i posao” i “Kako dobro nau?iti”. Najbolji štandovi i predstavljanja su nagra?eni, a iskoristili smo priliku i porazgovarali i s predsjednikom Ivom Josipovi?em. Zavirite u atmosferu Smotre klikom na video! Pripremili: Dario Dalmacija, Martina Kolari?, Srna Bijuk, Duška Juri? Snimatelji: Sanja Padjen, Siniša Peleš, Tomislav Dmejhal, Ivan Grani?, Tibor Marochini

©2019 Televizija Student