Tagged SC

Peticija protiv čučavaca

U Japanu se još uvijek na javnim mjestima i u domovima mogu sresti ?u?avci. Osim što se njihovim korištenjem mogu o?eli?iti noge, pridonose i zdravlju crijeva. Kod nas se studenti s njima susre?u u Studentskom centru u Zagrebu, ali ih ipak radije zaobilaze. Štoviše, studenti socijalnog rada pokrenuli su peticiju protiv ?u?avaca u SC-u, a prikupili su više od 600 potpisa. Novinarka: Ivona Bene Snimateljica: Veronika Rosandi?

Menza u prirodi, daleko od zagrebačkog smoga – san ili java?

Šumarski i Agronomski fakultet di?e se zaista jedinstvenom lokacijom na Sveu?ilištu u Zagrebu. Ne može se svaki fakultet pohvaliti potokom, podnožjem Medvednice, kao ni ulazom u maksimirsku šumu. U hladnije dane možete uživati u šetnji kroz zimsku idilu, a u toplije dane pojiti o?i u zelenim površinama. No, po?etkom idu?e akademske godine, ovi fakulteti ?e dobiti još jednu atrakciju koja ?e mamiti studente na istok Zagreba. O samom projektu ukratko smo porazgovarali sa Stipom Dubravcem, predstavnikom studenata na Šumarskom fakultetu, dobitnikom dvije dekanove nagrade, rektorove nagrade, sudionikom me?unarodne znanstvene konferencije na kojoj je dobio nagradu i priznanje, potpredsjednikom za drvnotehnološki odsjek i ?lanom Senata, kao i sa doc.dr.sc. Alanom Antonovi?em, prodekanom za…

Izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani!

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu u utorak na ve?er obavijestio je studente kako je 22. sije?nja stupio na snagu izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani koji ?e se po?eti primjenjivati 1. velja?e! U iš?ekivanju Godota ili kada ?e više promjena cjenika u menzama? Studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena je s 50 na 71.24% te se po?inje primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava kako bi studenti lakše mogli planirati potrošnju. Detalje o dogovorenim cijenama možete pro?itati u našem prijašnjem ?lanku.    

©2019 Televizija Student