Tagged menza

ERASMUS GUIDE Menza

ERASMUS GUIDE Menza from TV Student FPZG on Vimeo. Menza is the best place you can imagine after long day of classes. With a special student card you get from 50% to 70% discount for all food in there. Of course, the food may not be the best you ever tasted, but still, you get…

Tri nove menze do travnja ove godine

Da, dobro ste pro?itali. Otvaraju se tri nova studentska restorana. Ministarstvo obrazovanja znanosti i sporta objavilo je da podupire otvaranje menzi u sklopu Veleu?ilišta Baltazar u Zapreši?u, Tehni?kog veleu?ilišta u Zagrebu te Visoke tehni?ke škole Bjelovar. Photo: www.google.com “Radi se o lokacijama na kojima studenti nisu u mogu?nosti koristiti uslugu restorana studentske prehrane, jer dosad…

Nema više iznošenja hrane iz studentskih menzi

Izmijenjenim se Pravilnikom o studentskoj prehrani zabranjuje iznošenje hrane iz studentskih menzi. Nakon što je novim, izmijenjenim Pravilnikom o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na pokri?e troškova prehrane studenata studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena s 50 na 71.24% te se po?eo primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava, uvedena je još jedna novotarija. Naime, prema ?lanku 16. koji regulira…

Novo radno vrijeme menze na Savi

Studentski odbor “Stjepan Radi?” najavio je na svom Facebook profilu kako ?e nedjeljom restorani za ru?ak u tom studentskom domu otvarati pola sata ranije. Dosada je Restoran I otvarao svoja vrat au 11:30, a Restoran II u 12:00, odsada ?e to ?initi u 11 i 11:30. Razlog promjeni radnog vremena su velike gužve, naime, nedjeljom…

©2019 Televizija Student