Tagged MedijskeMinijature

MedijskeMinijature 006

Istina nije laž, nešto je vrlo istinito. Ono što je dolje je kao i ono što je gore, a ono što je gore je kao i ono dolje, za izvršavanje ?uda od samo jedne stvari. I isto je kao što su i sve te stvari prilagodbom ro?ene iz te jedinstvene stvari. (…) (Smaragdna plo?a) 1. This true without lying, certain & most true. 2. That which is below is like that which is above & that which is above is like that which is below to do the miracles of one only thing 3. And as all things have been & arose from one by the mediation of one: so all things…

MedijskeMinijature 005

Konstruirana trodimenzionalna scena sugerira dvodimenzionalnost projekcije i svojom ponovnom dvodimenzionalnoš?u omogu?uje nam vrlo uvjerljivu iluziju kontinuirano „realnog“ iskoraka iz ekrana u gledalište i obnuto. Taj višestruki odnos razli?itih prostora i vremena u „filmskoj projekciji“ povezuje „stvarni“ protagonist, gdje se on „u živo“ mora ponašati i prilago?avati zakonima filmskog montažnog postupka. Za njega ono „tamo“ i ovo „ovdje“ jednostavno ne postoji, premda od toga trpi posljedice. Projicirana scena se postupno približava onom trenutku kada se stvarnost na ekranu smisaono i doslovno stapa s „realnim“ prostorom gledališta iz kojeg se ona promatra i time djelo ?ini interaktivnim u iluzornom, a možemo re?i i u doslovnom smislu. „Stvari svoje postojanje i svoju prirodu…

MedijskeMinijature 004

Medijska interaktivnost u vremensko-prostornoj isprepletenosti. Kako smisleno povezati iluzorni i realni prostor i što je u tom slu?aju ono “tamo” i ovo “ovdje”? Peter Weibel ovako objašnjava ovaj svoj video (The Endless Sandwich , 1969): Between the TV set and viewer, a function exists whereby the user switches on and off the appliance. I have reproduced this function and made it the content of the TV programme. Sandwich character of real process and reproduction process, of reflection and action. On the screen, a series of viewers is seen sitting in front of TV sets. A fault occurs in the last set shown, meaning the next viewer has to get up…

MedijskeMinijature 003

Greška koja se samo ?ini takvom. Deformacija zvuka izvedena manipulacijom reprodukcije, postaje ne prepoznatljiva, premda sadrži stvarnost koja nam je s te pozicije sagledavanja nedostupna. Kaže pisac, postoje dvije vrste maski; iza jedne se nešto skriva a iza druge se skriva ništa. Ono što možemo ?uti i vidjeti, nisu same pojave ve? njihove posljedice. Posljedice su dakle maske koje nešto skrivaju. Nešto što leži izvan našeg osjetilnog opažanja. I upravo nam medij ponekad ?ini dostupnim ili barem sugerira nešto što nam je ina?e nedostupno, a i obrnuto. Poveznice: Ubrzanje / Speed up (1978), zvu?ni projekt br. 1, Ivan Ladislav Galeta Kratka biografija (1996) Vladan Radovanovi? Paul virilio, light, time and…

MedijskeMinijature 002

Kada jedna situacija dosegne svoju krajnost, pretvara se u suprotnost, kaže stara mudrost. Što zna?i da svaka trenutna manifestacija stvarnosti nosi u sebi skriveni potencijal svoje nasuprotnosti, i ?eka trenutak ponovnog manifestiranja. Prekid je samo privid, jer (…) „mora postojati zajedni?ka granica koja prethodno spaja sa sljede?im, a ona upravo zato mora biti nedjeljiva, jer to spada u svojstvo granice. Tako na primjer, ploha koja dijeli dva tijela ne posjeduje debljinu; ona je jedna jedina, te u njoj dolazi do neposrednog prijelaza iz jedne u drugu stranu. Isto tako i crta koja dijeli dva dijela neprekinute plohe ne posjeduje širinu, dok to?ka koja dijeli dva isje?ka neprekinute crte ne posjeduje…

©2019 Televizija Student