Tagged Kotizacija

U Zagrebu uskoro radionica osnova klasične c/b fotografije!

Sudjelujte u radionici ”Osnove klasi?ne c/b fotografije. Mjesto doga?aja: Fotolab Klubvizije SC, Multimedijalni centar Fotolab Klubvizije Studenstkog centra poziva sve zainteresirane na ve? tradicionalnu ?etverodnevnu radionicu pod nazivom ”Osnove klasi?e c/b fotografije”.  Radionica ?e se održati  dva vikenda za redom: 11. i 12. te 18. i 19. sije?nja 2014. godine od 11 do 17 sati. Voditelj radionice je fotograf Hrvoje Grgi?, dugogodišnji suradnik Festivala eksperimntalnog filma i videa/25 FPS. Kako izgleda radionica? Sastoji se od dva dijela: teorijskog, tj. povijesnog te prakti?nog dijela, gdje ?e polazjnici pro?i sve sve faze od ideje pa sve do realizacije fotografije. Tako ?e polazjnici nau?iti sve o kompoziciji, svijetlu, pa sve do razvijanja filma,…

©2019 Televizija Student