Tagged Klub Šibenčana

Movember u Klubu Šibenčana

Movember u klubu S?ibenc?ana from TV Student FPZG on Vimeo. Movember je rije? koja spaja muškarce (men) i studeni (november) u jedan pokret humanitarnog karaktera. Cilj Movembera je privu?i pozornost na muške bolesti, poput raka prostate, o kojima se jako malo razgovara. Na?in na koji to ?ine oni koji prate ovaj pokret sigurno je neuobi?ajen. Da bi pokrenuli pri?u privla?e pažnju i izražavaju solidarnost svojim brkovima. Brkove su puštali i Hrvati a u Zagrebu su u prostorijama Kluba Šiben?ana proslavili i brk i brigu o muškarcima na sada ve? 3. tradicionalnom “Solo brk partiju”. Movember je ove godine iza nas. S prvim danom prosinca mnogi su skinuli svoj movemberski brk,…

©2019 Televizija Student