Tagged erasmus+

Erasmus portraits

They are Myroslava, Nika and Marjolein, and this is their story. Sandra Grego and Darjan Fioli? made a short story of their Erasmus colleagues, who took a chance to answer some FAQ about their experience in Croatia. Most common one was, as expected, why Zagreb? “I wanted to explore new places and also improve my english”, Myroslava Mialova admitted . “I came here just because I like the city. Many people asked me why I came here, because it is really close to my hometown Ljubljana”, Nika Pregelj simply explained. “I always wanted to study something in journalism and Zagreb was the only place where I could go to study it”, Marjolein Moes is sincere. To learn more…

Erasmus Christmas

Most citizens of Croatia, Ukraine, Poland and Germany celebrate Christmas. Although at first it seems that all we celebrate Christmas in a similar way, our Erasmus students are here to reassure us. Anita Fudalej, Maksym Sytnikov, Tena Šar?evi?, Anna Will and Sarah Krka collected some interesting facts about celebrating Christmas in their countries and compared Advent in Croatia, i.e. Zagreb, with their homeland advent. “It is not like this in Germany. We don’t like to light everything up so much”, Anna says. Students also shared with us what they like about celebrating Christmas in Croatia. Anita noticed another feature of Croatian advent; “I’m not sure why I like Christmas in…

…on Erasmus by Michal

Djevojke u ljetnim haljinama … on Erasmus. Erasmus is one and only in its kind experience. From the very begging of my studies, I knew that I want to go somewhere abroad to study, meet people and new culture. After many hours of thinking I decided that going to ‘Western” countries is going to be pointless. These countries are really well known and besides that my financial status would not let me to take everything from this time, what would like to experience. Suddenly somewhere in December our local Erasmus coordinator announced that there is one more destination to choose – Zagreb. Without unnecessary dilemmas I have chosen Zagreb. What was coming…

Erasmus Guide Flirting

ERASMUS GUIDE Flirting from TV Student FPZG on Vimeo. Erasmus is all about people and meeting different people from around the world. Nevertheless, from time to time you just want to “socialize” with locals especially with those who attract your attention. Javi will try to show us how to impress girls in Zagreb. If you want to see if his flirting was successful, click on the video.

STUDENTI IZ OSIJEKA POSJETILI TVS

Televizija Student jedina je studentska televizija u Hrvatskoj. Zbog te svoje posebnosti mnogi studenti iz regije dolaze vidjeti kako ta mala televizija funkcionira. Tako su i studenti iz Osijeka u sklopu terenske nastave posjetili podrum TVS-a. ?ak 32 studenata kroatistike Filozofskog fakulteta Osijek zajedno s Erasmus studentima iz Poljske i Ma?arske posjetili su Fakultet politi?kih znanosti.  U sklopu kolegija Hrvatski jezik i novinarska stilistika odslušali su zajedni?ko predavanje profesora Ive Žani?a i profesora Branka Kuna. Osim predavanjem na FPZG-u i posjeti Televiziji Student svoju terensku nastavu obogatili su i posjetom redakciji Ve?ernjeg lista.

Erasmus +

Sigurno ste barem jednom poželjeli provesti semestar u nekoj drugoj zemlji. Odli?nu priliku za to ve? godinama pruža program studentske razmjene Erasmus. Od ove godine Erasmus je dio ve?eg projekta Erasmus +, a koje su novosti i promjene saznali smo u Agenciji za mobilnost. Erasmus + from TV Student FPZG on Vimeo.

Raspisan natječaj za Erasmus+ program za 2014./2015. godinu

Rok za prijavu na studentsku razmjenu je 5. ožujak. Sveu?ilište u Zagrebu raspisalo je natje?aj za mobilnost, odnosno razmjenu studenata u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2014./2015. Natje?aj se odnosi na studijski boravak studenata Sveu?ilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom Sveu?ilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ me?uinstitucijski sporazum.  Boravak u inozemstvu može trajati minimalno 3 mjeseca te maksimalno 12 mjeseci, a prijave se primaju zaklju?no s 5. ožujka. Na natje?aj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveu?ilišta u Zagrebu. Ne mogu se prijaviti oni koji su se prošle godine prijavili za razmjenu, ali su odustali nakon propisanih rokova. Kriteriji za odabir studenata su…

Info dani ERASMUS+ programa

Novi Erasmus+ program za mlade službeno se po?inje provoditi od 1. sije?nja 2014. godine. Program obuhva?a sve dosadašnje programe EU-a u podru?jima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i Programe za cjeloživotno u?enje. Agencija za mobilnost i programe Europske unije odlu?ila je stoga informirati zainteresirane o mogu?nostima unutar Erasmusa+. U skladu s objavljenom programskom knjižicom, koju je Europska komisija donijela 12. prosinca, Agencija za mobilnost je odlu?ila od 20. do 24. sije?nja 2014. godine organizirati Erasmus+ tjedan u Zagrebu. Tjedan ?e se sastojati od pet dana, u kojima ?e se prijavljene osobe mo?i informirati detaljnije o novostima. Raspored je sljede?i: ponedjeljak, 20. sije?nja 2014. – ‘Strukovno obrazovanje i osposobljavanje’ [program] [prijavnica] utorak, 21….

©2019 Televizija Student