Tagged dan fakulteta

Dan Fakulteta

Fakultet politi?kih znanosti u Zagrebu danas je proslavio svoj 52. ro?endan. S po?etkom u 11 sati, održala se Sve?ana sjednica na kojoj su bili prisutni studenti, bivši i sadašnji djelatnici, vanjski suradnici i drugi uglednici poput Drage Lovri?a, na?elnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Vesne Kusin, zamjenice Zagreba?kog gradona?elnika. Tako?er, sve?anosti su prisustvovali predstavnici drugih fakulteta s kojima FPZG blisko sura?uje. Novoizabrana dekanica FPZG-a, Lidija Kos-Staniši?, održala je govor u kojem je istaknula da FPZG, kao mla?a sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu, svoj uspjeh gradi timskim radom svih zaposlenika i studenata. Zahvaljuju?i predanom radu studenata, Radio Student proslavio je punoljetnost, a Televizija Student svoj drugi ro?endan. Sve?anost su zasladile…

©2019 Televizija Student