Tagged Auschwitza

TVS na Maršu živih u Poljskoj

Me?unarodni Marš živih na kojem je sudjelovalo 10 tisu?a mladih iz cijeloga svijeta održan je u ponedjeljak u Poljskoj, a cijeli su doga?aj popratili i novinari Televizije student. Trokilometarski Marš od Auschwitza do koncentracijskog logora Birkenaua održan je u znak sje?anja na sve žrtve holokausta. Studenti Fakluteta politi?kih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu na put…

©2019 Televizija Student