Tagged Arhitektonski fakultet

Otvoren je DA festival u sklopu arhitektonskog fakulteta

Otvoren je DA festival u sklopu Arhitektonskog fakulteta . Festival je zamišljen kao prezentacija studentskih radova, razmjena iskustva i ideja. Program festivala bazira se na izložbi radova studenata šest fakulteta te predavanjima ljudi iz struke koji pružaju druga?ije perspektive na zajedni?ke teme. DA festival je po?eo kao izložba studenata Arhitekture i Dizajna, a nakon na…

FRKA – Filmska revija Kazališne akademije

FRKA je  filmska revija Kazališne akademije na kojoj se emitiraju kratki filmovi studenata Akademije dramskih umjetnosti. Revija traje od 5. do 7. travnja i to je jubilarna, 10. FRKA po redu. Održava se u zgradi Akademije dramskih umjetnosti, a program možete pratiti i na Televiziji Student. Filmovi koji se prikazaju, su dvogodišnji rad studenata Akademije dramskih…

Početak suradnje Televizije Student sa Studijem dizajna na Arhitektonskom fakultetu

U utorak, 20. studenog, na Arhitektonskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu održana je prezentacija s ciljem unaprije?enja grafi?kog dizajna Televizije Student, ali i suradnje s Fakultetom politi?kih znanosti. Ideja je prona?i na?in kako bi studenti na Studiju dizajna mogli aktivno sudjelovati u realizaciji vizuala ove nove studentske televizije. Na ovaj bi se na?in studentima dizajna omogu?ilo…

©2019 Televizija Student