Tagged Alan Antonović

Menza u prirodi, daleko od zagrebačkog smoga – san ili java?

Šumarski i Agronomski fakultet di?e se zaista jedinstvenom lokacijom na Sveu?ilištu u Zagrebu. Ne može se svaki fakultet pohvaliti potokom, podnožjem Medvednice, kao ni ulazom u maksimirsku šumu. U hladnije dane možete uživati u šetnji kroz zimsku idilu, a u toplije dane pojiti o?i u zelenim površinama. No, po?etkom idu?e akademske godine, ovi fakulteti ?e dobiti još jednu atrakciju koja ?e mamiti studente na istok Zagreba. O samom projektu ukratko smo porazgovarali sa Stipom Dubravcem, predstavnikom studenata na Šumarskom fakultetu, dobitnikom dvije dekanove nagrade, rektorove nagrade, sudionikom me?unarodne znanstvene konferencije na kojoj je dobio nagradu i priznanje, potpredsjednikom za drvnotehnološki odsjek i ?lanom Senata, kao i sa doc.dr.sc. Alanom Antonovi?em, prodekanom za…

©2019 Televizija Student