SVEUČILIŠTE ZA POČETNIKE

 

DUHOVITA RUBRIKA S OZBILJNIM TEMAMA

Nakon jednostavnih struktura osnovne i srednje škole prelazak na fakultet nije baš jednostavan. Ne samo da se mijenja pristup radu, ve? se u potpunosti mijenjaju i pravila igre. Što je ECTS optere?enje i kako se prijavljuju rokovi? Što sa Studomatom, AAI identitetom i Intranetom? U svoj toj zbrci novih pojmova, pristupa i o?ekivanja teško se još i kvalitetno informirati o samom Sveu?ilištu.

Tu u pri?u uska?u Vanja Hozmec i Paula ?uturi?. U sklopu emisije Studentska posla, osmislili su rubriku Sveu?ilište za po?etnike. U njoj se bave pitanjima koja potajno mu?e ve?inu studenata.

U prvoj epizodi razgovarali su s predstavnicima Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu. Pitali su ih što oni to to?no rade i zašto, a dotaknuli su se i novog Zakona o studentskim poslovima.

Nakon toga, bili su u posjeti studentskoj pravobraniteljiciBarbari Šimi?. Tamo su nau?ili od ?ega sve studente pravobraniteljica može zaštititi i kojim joj se slu?ajevima treba obratiti.

Ali to nije sve, u zadnjoj ekspediciji Paula i Vanja posjetili su dekanicu Filozofskog fakulteta, profesoricu Vesnu Vlahovi? Šteti?,  kako bi otkrili koja je razlika izme?u dekana i ravnatelja, to što spada u opis posla dekana.

 Više o


©2019 Televizija Student