Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaj za dodjelu stipendija za ak. god. 2015./2016.

array(3) { [0]=> int(986) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) }

Sveu?ilište u Zagrebu objavilo je na mrežnim stranicama www.unizg.hr natje?aj za dodjelu stipendija za ak. god. 2015./2016. Prijave na natje?aj mogu se podnositi od 16. ožujka do 6. travnja 2016. u 16 sati elektroni?kim  putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim putem, stranicama Sveu?ilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. Za pristup aplikaciji student se mora prijaviti svojim elektroni?kim identitetom u sustavu AAI@EduHr.

Stipendije Sveu?ilišta u Zagrebu dodijelit ?e se u ukupno ?etiri kategorije: stipendije za stipendije za izvrsnost (studenti koji se nalaze u 10 posto najuspješnijih na studijskom programu za koji se prijavljuju), stipendije za studente koji studiraju nastavni?ke studijske programe u podru?ju matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM podru?je), za uspješne studente sportaše i stipendije za studente slabijega stipendije socio-ekonomskog statusa.

U skladu s natje?ajem, ove ?e se godine dodijeliti ukupno 400 stipendija za izvrsnost, 40 stipendija za studente koji studiraju nastavni?ke studijske programe u STEM podru?ju, 10 stipendija za studente sportaše i 50 stipendija za studente slabijega socio-ekonomskoga statusa. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija iznosi 10.000,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna tijekom 10 mjeseci .

Op?i kriteriji pri vrednovanju prispjelih molbi na oba natje?aja bit ?e uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih do sada položenih ispita i ukupno ste?eni ECTS bodovi do 30. rujna 2015.) te dodatna postignu?a (Rektorova i Dekanova nagrada).

Detaljni uvjeti prijave (posebni kriteriji, na?in bodovanja, postupak evaluacije i dr.) i informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu dostupni su u tekstu natje?aja objavljenom na mrežnim stranicama Sveu?ilišta u Zagrebu www.unizg.hr.©2019 Televizija Student