Sveučilišni Dan e-učenja

www.srce.unizg.hr

Centar za e-u?enje pod pokroviteljstvom Sveu?ilišta u Zagrebu i SRCE-a (Sveu?ilišni ra?unarski centar) organizira 5. sveu?ilišni Dan e-u?enja.

Dan e-u?enja ?e se održati 12. prosinca 2013. godine u auli rektorata Sveu?ilišta u Zagrebu.  Dan ?e u 9:30 otvoriti rektor Sveu?ilišta Aleksa Bjeliša, nakon koga ?e rije? preuzeti António Moreira Teixeira, predsjednik EDEN organizacije. On ?e putem webinara najaviti EDEN konferenciju koja ?e se održati u lipnju 2014. u Zagrebu.

Glavni panel ?e se održati na temu strategija studija i studiranja Sveu?ilišta u Zagrebu te ?e se posebna pozornost staviti na važnost e-u?enja. Diskusiju ?e voditi profesori s više fakulteta te ?e pokušati odgovoriti kako je najbolje implementirati novu tehnologiju u programe cjeloživotnog obrazovanja.

Osim panela, održat ?e se još i dodjela nagrada za najbolji e-kolegij u prošloj akademskoj godini, osvrt na nagra?ene e-kolegije UNIZG-a te tematska radionica pod naslovom Ishodi u?enja: kako aktivno planirati i unaprijediti stvarne kompetencije studenata.

Pozivaju se svi nastavnici, studenti, uprave sastavnica i si zainteresirani za e-u?enje da se pridruže ve? tradicionalnom Danu e-u?enja.

Autor: Slaven Branislav Babi?Više o


©2019 Televizija Student