“SVEMU UNATOČ – 4 priče o ženama”

Dokumentarni film posve?en inspirativnim pri?ama ?etiriju žena koje su se unato? brojnim preprekama s kojima su se u životu susretale – od nasilja u obitelji, do nezaposlenosti i mobbinga – uspjele preokrenuti život naglava?ke, izboriti se za mjesto na tržištu rada i prona?i zadovoljstvo.
Film je nastao u sklopu projekta “Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda”, kojeg provodi udruga B.a.B.e. s nekoliko partnera me?u kojima je i Fakultet politi?kih znanosti.

Premijera filma održana je na u ponedjeljak, 20.12., u prostorijama Fakulteta politi?kih znanosti, a cijeli film tako?er je dostupan na našem Vimeo profilu.©2019 Televizija Student