Studentski zbor negoduje novim cijenama domova

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Nakon što je Studentski centar danas objavio nove cijene domova koji su renovirani, te onih koji nisu bili u obnovi, Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu oštro im se usprotivio te dao svoj prijedlog pla?anja soba u domu.

Odluku SC-a o novim cijenama možete pogledati ovdje.

Studentski zbor izra?unao je razliku izme?u starih i novih cijena koja bi iznosila 18 191.850,00kn.

Navedenom iznosu treba dodati „troškove prijave na natje?aj“ u iznosu od 100kn po studentu, ukupno oko 1 200.000,00kn godišnje te troškove useljenja u dom koji iznose 100kn po studentu koji godišnje iznose 750.000,00kn. Nije na odmet ni spomenuti 45 milijuna kuna provizije koje Studentski centar ostvari na ra?un rada studenata preko Student servisa.

Potrebno je naglasiti da kalkulacijom nisu obuhva?ena poskupljenja predvi?ena za SN Laš?ina kapaciteta 480 mjesta kao ni odre?eni broj „legalnih ilegalaca“ koji borave u svim studentskim naseljima.

Studentski zbor predložio je SC-u cijene stanovanja u domovima prema kategorijama:

1. Kategorija – 11 i 12. pav. SD Stjepan Radi? kapacitet 500 mjesta
– do sada su prihodi po studentu iznosili 705 kn (600kn student + 105kn subvencija mzos-a) ukupno na godišnjoj razini 3 525.000,00kn
– po novom cjeniku SC-a prihodi bi iznosili 850kn po studentu(650+200) ukupno na godišnjoj razini 4 250.000,00

Razlika 725.000,00kn

2.Kategorija SN Cvjetno naselje kapacitet 1776 mjesta
-do sada 405 kn po studentu(300+105) ukupno na godišnjoj razini 7 192.800,00 kn
-po novom cjeniku 800kn po studentu(525+200) ukupno na godišnjoj razini 12 876.000,00

Razlika 5 683.200,00kn

3. Kategorija SN Ante Star?evi? (Šara) kapacitet 1237 mjesta
– do sada 405kn po studentu(300+105) ukupno na godišnjoj razni 5 009.850,00kn
– po novom cjeniku 700kn po studentu(400+200) ukupno na godišnjoj razini 7 422.000,00kn
Razlika 2 412.150,00kn

4. Kategorija 1.-4. i 7.9. pav. SD Stjepan Radi? kapaciteta 2 758 mjesta
– do sada 305kn po studentu(200+105), na godišnjoj razini 8 411.900,00kn
– po novom cjeniku 600kn po studentu(400+200) ukupno na godišnjoj razini 16 548.000,00kn
Razlika 8 136.100,00kn

5. Kateogrija 5 i 6 pav SD Stjepan Radi? kapaciteta 852 mjesta
– do sada 405kn po studentu(300+105), na godišnjoj razini 3 450.600,00kn
– po novom cjeniku 550kn po studentu(350+200), na godišnjoj razini 4 686.000,00
Razlika 1 235.400,00kn

“Sveobuhvatna rekonstrukcija studentskih naselja Stjepan Radi? i Cvjetno naselje odobrena je i financirana od strane EU fondova upravo s premisom i imperativom samoodrživosti projekta, što bez korekcije cijene smještaja nije mogu?e provesti. Korekcija cijena smještaja prošla je svoju redovitu proceduru te je dobila pozitivno mišljenje od strane Sanacijskog vije?a SC-a i Ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. Vedrana Mornara”- kaže Sanacijski upravitelj Pejo Pavlovi? ?ije cijelo priop?enje o rekonstrukciji cijena možete pro?itati ovdje.

 

Donosimo i cijelo priop?enje Studentskog zbora:

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu u ime svih studenata Sveu?ilišta u Zagrebu želi iskazati zadovoljstvo i ?estitati svim uklju?enim akterima koji sudjeluju u još teku?oj obnovi domova koja je ve?inski financirana iz EU fondova.

?lanovi Predsjedništva konstantno su pratili obnovu koja je pri samom kraju te ?e studenti po?etkom sije?nja 2016. godine useliti u obnovljene studentske domove Stjepan Radi? i Cvjetno naselje.

Ono što želimo naglasiti jest ?injenica da studenti koji žive u domovima, nisu bili na vrijeme upoznati s korekcijom cijena koje je predložio Studentski Centar Sveu?ilišta u Zagrebu. Korekcije cijena smještaja u studentskim domovima ne odnose se samo na obnovljene objekte, ve? na sav smještajni kapacitet pod nadležnoš?u Studentskog centra.

Ovakve odluke, koje direktno utje?u na studentski standard ne bi se nikako smjele donositi bez odgovaraju?e prethodne najave, odnosno u samoj polovici akademske godine, u vrijeme kada studenti nisu na fakultetima nego koriste zasluženi odmor sa svojim obiteljima.

Želimo naglasiti da Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu ne daje podršku predloženoj korekciji cijena studentskog smještaja bez konkretnih parametara na temelju kojih bi se prijedlog trebao donijeti. Smatramo da bez odre?enih simulacija i analiza troškova održavanja, trenutne gospodarske krize koja potresa Hrvatsku i ostalih parametara nije mogu?e donijeti pravilnu i pravednu cijenu smještaja. Ovakve odluke se ne mogu i ne smiju donositi povijesnom metodom ve? pravilnim izra?unima. Iz tog je razloga Predsjedništvo na sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine dostavilo dopis sanacijskom upravitelju, gospodinu Peji Pavlovi?u, pomo?nici upravitelja za smještaj, gospo?i Ružici Rajši? i dalo na znanje ministru prof. dr. sc. Vedranu Mornaru u kojemu je zatraženo sljede?e:

  • troškovnik za djelatnost smještaja za 2012., 2013., i 2014. godinu
  • izra?un o dijelu zajedni?kih troškova po pojedinom studentskom naselju uz pojašnjenje što se podrazumijeva pod zajedni?kim troškovima
  • projekciju prihoda i rashoda za troškove smještaja u 2016. godini temeljenu na pozitivnim ?imbenicima koje ?e izazvati obnova domova (garantirana ušteda energije).

Ova ista dokumentacija nam je obe?ana i na sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta koji se održao 9. prosinca zajedno s gore navedenim akterima, ali nam do današnjeg dana nije dostavljena. Odgovor nismo dobili, no u petak 18. prosinca 2015. dobili smo novi prijedlog koji je bio samo ublažen u odnosu na prvi, no i dalje bez ikakvih konkretnih brojki, odnosno prihoda i rashoda u proteklim godinama u djelatnosti smještaja te projekcije prihoda i rashoda u djelatnosti smještaja za 2016. godinu.

S obzirom na neproduktivnu diskusiju i o?ito neslaganje, prijedlog sanacijskog upravitelja je bio da se Studentski zbor isklju?i iz pregovora.

Rektor Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, sveu?ilišni studentski pravobranitelj Matija Kikelj, Skupština Studentskog Zbora uz podršku svih domskih odbora koji su najažurniji, najviše uklju?eni te najviše pogo?eni ovim promjenama, potvrdili su odluku Predsjedništva da se ne?e podržati predložena korekcija cijena bez utemeljenih izra?una koji bi potvrdili nužnost poskupljenja.

Smatramo da dugovanja Studentskog centra Sveu?ilišta u Zagrebu, kao i njihovo neracionalno poslovanje nisu i ne smiju biti razlog stihijskog poskupljenja smještaja koji predstavlja izravan udar na studentski standard u Republici Hrvatskoj.

Jednostavnom ra?unicom, kad pomnožimo broj soba u pojedinim kategorijama s cijenom koju pla?aju studenti te subvencijom MZOS-a dolazimo do astronomskih brojki. Predvi?enim poskupljenjem Studentski centar bi ostvarivao najmanje 18,5 milijuna kuna više godišnje nego što je to ostvarivao proteklih godina.

Pitamo se ?emu ovoliko poskupljenje ako je Studentski centar uspješno saniran i ako je poslovanje racionalizirano? Naravno, razlozi za poskupljenje padaju u vodu i kad uzmemo u obzir pozitivne u?inke obnove domova tj. smanjenje režijskih troškova i troškova njihova održavanja.

Ovakvim cijenama smještaja Studentski centar daleko je nadmašio cijenu najma po kvadratu u odnosu na privatne iznajmljiva?e, a da to pojasnimo navodimo dva primjera. Prvi primjer, u kojem dvokrevetna soba u domu Stjepan Radi? (paviljoni 1-4 i 7-9), veli?ine je nepunih 11 kvadrata, a dvojica studenta i MZOS ukupno mjese?no izdvajaju za tu sobu 1200kn. U drugom primjeru, u 11. i 12. paviljonu u domu Stjepan Radi? dvije dvokrevetne sobe dijele kupaonicu i WC, ukupno smještaj za ?etvero studenata iznosi 3.400,00kn.

Strategija obrazovanja Europske unije, a tako i Republike Hrvatske stavlja naglasak na podzastupljene skupine studenata, me?u kojima su i oni studenti kojima ?e zbog svoje socioekonomske ugroženosti visoko obrazovanje biti sve samo ne dostupno.

Ovim putem želimo podsjetiti javnost da Studentski centar upravo i postoji zbog studenata, kao i Studentski zbor, koji ?e uvijek, kao što nam je i dužnost, štititi interese studenata na svim razinama.

 

Fotografija: studentski.hr©2019 Televizija Student