STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

Što radi studentski pravobranitelj? Svima su poznati pravobranitelji za djecu, ravnopravnost spolova, osobe s invaliditetom, ali da postoji studentski pravobranitelj zna rijetko koji student. Osim što savjetuju studente oko tehni?kih pitanja poput prijavljivanja ispita, cijene školarine, uvida u ispite, oni su tu da pomognu i u težim situacijama. Tako naprimjer mire profesore i studente kad do?e do konflikta ili sudjeluju u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava. Njihova funkcija je savjetodavna, i pomažu studentima da obrane i ostvare svoja prava. Oni su upu?eni u Statute i zakone i biraju se na vrijeme od godinu dana. S kakvim su se još problemima susreli i što još rade, re?i ?e nam u prilogu studentska pravobraniteljica Pravnog fakulteta Ivona Vidovi? i Sveu?ilišni studentski pravobranitelj Matija Kikelj.




©2019 Televizija Student