Studentski Intership u GONG-u

Želite pove?ati svoju politi?ku participaciju ali ne želite biti ?lanom niti jedne stranke? Zanima vas koja su vaša gra?anska i prava te kako ih zaštiti?10991082_10205265893680699_4739583647955448668_n

Photo: www.gonog.hr

Ukoliko ste student završnih godina društveno-humanisti?kog fakulteta i  želite postati aktivnijim gra?aninom svoje zajednice,  GONG vas poziva da se priklju?ite njihovom Intership programu. Vaš angažman bio bi volonterski i trajao bi od velja?e do prosinca 2015. godine.  GONG kao civilna udruga gra?ana djeluje i u razdoblju kad se ne održavaju izbori ili referendumi i ovim vam pozivom nudi mogu?nost da ste?eno znanje po?nete i primjenjivati.  Isti?u kako bi vaš zadatak bio raditi na pripremi javne komunikacije kroz društvene mreže, organizirati  javne doga?aja i edukacije te pratiti javne politike EU.

Za prijavu na Intership program  trebati posjedovati informati?ku i politi?ku pismenost, biti dobro informirani i odli?no se služiti engleskim jezikom. Od dokumenata vam trebaju: preslika  dokaza o godini studija, životopis i motivacijsko pismo s maksimalno 350 rije?i. Svoje prijave šaljete na gong@gong.hr s naznakom „Za intership“ i to najkasnije do 22.velja?e.

 

Autorica: Rebeka LesacViše o


©2019 Televizija Student