Studentima zabranjeno raditi u gradskim upravama

Zbog provo?enja mjera racionalizacije, zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? je 1. sije?nja donio odluku kojom je zabranjeno zapošljavanje studenata u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba i gradskim ustanovama koje se financiraju iz Prora?una Grada Zagreba. Odluka je donesena uslijed pregovora sa sindikatima i odluke o sklapanju kolektivnih ugovora sa službenicima i namještenicima u upravnim tijelima grada Zagreba, kojima bi se smanjile pla?e i broj zaposlenih. Trenutno Grad broji oko 13 000 zaposlenika. Ovom odlukom šteta je nanesena i studentima i gradskim upravnim tijelima te gradskim ustanovama.

U popis gradskih ustanova spada 20 zdravstvenih ustanova, 37 kulturnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Klovi?evi dvori, 60 predškolskih, 112 osnovnoškolskih i 64 srednjoškolskih ustanova, Pu?ko otvoreno u?ilište, Birotehnika, 10 u?eni?kih domova, ustanove za zaštitu osoba s invaliditetom i druge. Podobriji popis ustanova možete vidjeti na stranicama Grada Zagreba.

Me?u tim gradskim ustanovima koje su izravno pogo?ene ovom mjerom nalazi se i Zagreba?ko gradsko kazalište „Komedija“. U razgovoru s Nadom Flegar, voditeljicom ra?unovodstva „Komedije“, doznali smo kako ova mjera na njih drasti?no utje?e:

„Mi slobodno možemo zatvoriti Komediju jer mi zapošljavamo samo studente i honorarce.“

Iz Grada Zagreba pak navode kako ?e se planirane potrebe za odre?ene kadrove rješavati u okviru postoje?eg broja zaposlenih unutar sustava Grada Zagreba, odnosno premještajem, a ukoliko se pojave izvanredne potrebe za novim zapošljavanjem, ono ?e se uz suglasnost gradona?elnika, ?elnika gradskih upravnih tijela i ravnateljima ustanova provesti. Svi natje?aji za zapošljavanje koji su objavljeni i pokrenuti u 2013. ?e se ipak privesti kraju.

Pokušali smo dobiti i izjavu Studentskog centra o ovom slu?aju. Sanacijski ured nas je preusmjerio na adresu voditelja, na ?ijoj adresi nismo uspjeli saznati ništa korisno vezano uz ovaj slu?aj. Navodno Studentski centar nije ni bio obaviješten o ovoj odluci.

Kao prilog ovoj gradskoj tragikomediji, saznali smo da su se ”otkazi” studentima u nekim gradskim ustanovama ve? po?eli dijeliti. Radi se o konkretnom slu?aju jedne studentice (podaci poznati redakciji), koja je 8. sije?nja bez ikakvog objašnjenja od poslodavaca dobila mail u kojem je obaviještena da njene usluge više ne?e biti potrebne.

Gradona?elnik je izjavio kako svoju odluku ne?e povu?i. Ovo je težak udarac za studente, a mi se samo pitamo – što ?ovjek, koji je i sam došao za mladih dana studirati u Zagreb, ima protiv studenata i njihove volje za radom? U prilogu vam proslje?ujemo izjavu Grada o ovome slu?aju.

 Više o


©2019 Televizija Student