Studenti VERN-a surađuju na razvoju Uberove usluge UberBOAT

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Uber i studenti Veleu?ilišta VERN’ sura?ivat ?e na razvoju usluge UberBOAT, namijenjene unaprje?enju povezanosti hrvatskih otoka i pove?anju kvalitete usluge prijevoza turista u Dalmaciji.

UberBOAT predstavlja novu uslugu koja ?e se od ovog ljeta nuditi svim korisnicima digitalne platforme Uber u Hrvatskoj. Rije? je o prijevozu korisnika gliserima naru?enih putem Uber aplikacije na jadranskoj obali. Prijevoz ?e obavljati postoje?i operateri – obrti i tvrtke registrirane za potrebne djelatnosti, koji posjeduju sve licence, dozvole i osiguranja. Studenti VERN’a ?e tako aktivno sudjelovati u razvoju potpuno nove usluge komplementarne s potrebama hrvatskog turizma.

Osim izravnog utjecaja na turisti?ku sezonu, bolja povezanost otoka predstavlja klju?ni preduvjet poboljšanja kvalitete života na otocima u svim segmentima, a posebno u kontekstu tržišta rada, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan VERN’a je izjavio: „VERN’ izvodi studije ?ija je glavna karakteristika prakti?na primjenjivost nau?enoga u praksi. Naše nastavne sadržaje upotpunjujemo zadacima iz stvarnog poslovnog svijeta tako da studenti, u suradnji s tvrtkama – partnerima i svojim predava?ima, razvijaju poslovna rješenja, što im postaje dio nastavnog programa i ocjene. Suradnja s Uberom odli?no se uklapa u sadržaj kolegija Inovativno poduzetništvo u turizmu, jer ima i širi zna?aj u smislu boljeg povezivanja hrvatskih otoka, što uz poslovnu komponentu donosi i društvenu korist te novu kvalitetu života na našim otocima.“

Na razvoju usluge sura?ivat ?e studenti specijalisti?kog diplomskog stru?nog studija Menadžmenta održivog razvoja turizma u sklopu kolegija Inovativno poduzetništvo u turizmu. Ova suradnja dogovorena je u okviru VERN’ova projekta „Tvrtke – partneri“ koji kombinira nastavne sadržaje s konkretnim zadacima i projektima iz stvarnog poslovnog okruženja. Projektni zadaci time postaju sastavni dio silabusa kolegija, kao i neizostavni segment studentskih obaveza za uspješno apsolviranje predmetnog ispita. Studentski timovi tijekom semestra rade na zadanom projektu, a proces izrade istovremeno nadgledaju akademski (predava?) i poslovni mentor (predstavnik tvrtke – partnera).

Davor Tremac, generalni direktor tvrtke Uber za jugoisto?nu Europu kaže: „Kako najbolje poduzetnicima organizirati poslovanje kako bi se pripremili za ovu inovativnu uslugu? Kako optimizirati radnu snagu, opskrbu plovila i servise kako bi maksimizirali prihode? To su samo neka od pitanja na koja ?e studenti VERN’a mo?i odgovoriti kroz ovaj stvarni poslovni izazov. Vjerujemo kako ?e znanje koje steknu biti itekako relevantno u današnjem poslovnom svijetu, a najbolji studenti imat ?e priliku odraditi praksu u Uberu, odnosno kasnije se prijaviti za redovan posao.©2019 Televizija Student