Studenti Muzičke akademije na jesen u novoj zgradi!

Foto: hercegbosna.orgNovo sjedište Akademije prostirat ?e se  na 12 tisu?a ?etvornih metara, gdje ?e se objediniti svi odsjeci Akademije sa svojim zaposlenicima, vanjskim suradnicima i studentima koji su trenutno raspore?eni na nekoliko lokacija.

Unutar zgrade nalaze se brojne prostorije za nastavu, vježbaonice, biblioteka i ?itaonica, velika dvorana s posebnim podiznim platformama koje omogu?uju smanjivanje i pove?avanje pozornice i gledališta prema potrebama, multimedijski studio, te niz sadržaja poput kafi?a i apartmana za goste.

Projekt je od po?etka imao dosta poteško?a, od ste?aja glavnog izvo?a?a radova do delikatnih izvedbi i detalja. Vrijednost mu se procjenjuje na 210 milijuna kuna, a financijski ga zajedni?ki osiguravaju Sveu?ilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)  te grad Zagreb.

Tekst: Matija Mlinari?Više o


©2019 Televizija Student