Studentski satelit u svemiru!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Proslava ro?endana u svemiru!

Studenti inženjerstva Sveu?ilišta u Warwicku izabrani su kao jedan od devet studentskih timova iz ?itave Europe koji ?e dobiti priliku svoje projekte poslati u svemir.

Za njih ?e to u?initi Europska svemirska agencija (ESA) u sklopu prestižnog projekta Raketni eksperimenti za sveu?ilišne studente (REXUS).

Sateliti ?e biti lansirani 100 km u visinu iz švedskog Nacionalnog svemirskog centra, a služit ?e za prikupljanje podatak o planetima iz drugih galaksija. Lansiranjem ?e Sveu?ilište u Warwicku proslaviti svoj 50. ro?endan što i nije loš na?in za privu?i brucoše za novu akademsku godinu.
©2019 Televizija Student