Streaming svečane sjednice Vijeća FPZG-a u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu

array(1) { [0]=> int(7) }

Na ovoj stranici mo?i ?ete pratiti live stream sve?ane sjednice Vije?a Fakulteta politi?kih znanosti koja se održava u srijedu, 7.11. od 10-14 sati u Rektoratu Sveu?ilišta u Zagrebu. Zahvaljujemo se Carnetu koji nam je omogu?io tehni?ke uvjete da Vam prenosimo sjednicu uživo!

Sa stranice Fakulteta politi?kih znanosti:

Prigodnoj sjednici prisustvovat ?e predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi?, ministar znanosti, obrazovanja i športa Željko Jovanovi?, gradona?elnik Grada Zagreba Milan Bandi?, rektor Sveu?ilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš, te ?lanovi Fakultetskog vije?a i prijatelji Fakulteta.  Tijekom sve?ane sjednice predsjednik Josipovi? ?e uru?iti odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Ru?era Boškovi?a profesorima emeritusima Zvonku Posavcu, Ivanu Prpi?u, Davoru Rodinu i Ivanu Šiberu za osobite zasluge za znanost. Povelju Republike Hrvatske predsjednik ?e dodijeliti i Fakultetu politi?kih znanosti za osobit doprinos razvoju hrvatskog društva i znanosti, a povodom pedesete obljetnice rada.


Više o


©2019 Televizija Student