Stražiranje u Europi – idealna prilika za mlade

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: www.europarl.hr

Mnoge prilike otvorene su mladim ljudima pa tako svoja vrata otvorio je Europski parlament, Europska središnja banka, Europska komisija i druge. Stažiranje uvelike pomaže mladim ljudima da se pripreme i upoznaju s na?inom rada i politike europskih tijela te na taj na?in steknu praksu u tom aspektu. Europski parlament nudi nekoliko opcija stažiranja. Tu se našao i novinarski smjer u svrhu stru?nog osposobljavanja.

Kandidati moraju sa sveu?ilišnom diplomom zadovoljiti neke kriterije: biti državljanin neke od država ?lanica Europske unije, imati navršenih 18 godina, prili?no dobro poznavati jedan od službenih jezika Europske unije. Stažiranje koje je pla?eno traje 5 mjeseci, a prijave su naj?eš?e tokom jeseni i prolje?a, odnosno u kolovozu i rujnu ili ožujku i svibnju. Osiguran je put kao i putni troškovi te na raspolaganju imate 1200 eura. Europski parlament ima simbol psa ?uvara te je to najbolja praksa za budu?e novinare. Svi zainteresirani dodatne informacije i rokove za prijavu mogu provjeriti na www.europarl.europa.eu.

Tekst: Mateja Vu?kovi?Više o


©2019 Televizija Student