Što proširena Europska unija znači za vas?

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: europa.eu

Europska unija dala je priliku mladima da kroz natjecanje u pisanju sastava iskažu svoje stavove o proširenju EU-a. U tom okviru mladima (u dobi od 15 do 25 godina) bit ?e postavljena dva pitanja:

– Što današnja Europska unija sa svojih 28 zemalja ?lanica može nau?iti iz prošlosti kako bi osigurala bolju budu?nost?

– Što proširena Europska unija zna?i za vas?

Natjecanje je otvoreno do 11. svibnja 2014. godine. Sudionici su pozvani da napišu sastavak (najviše 700 rije?i) ili najviše tri ?lanka na blogu (ukupno najviše 700 rije?i). Nacionalni ocjenjiva?ki sudovi odabrat ?e po jedan sastav iz svake dobne skupine (od 15. do 18. i od 19. do 25. godine), koji ?e potom biti proslije?eni me?unarodnom ocjenjiva?kom sudu na daljnje ocjenjivanje. Za najbolji rad iz svake kategorije dodijelit ?e se posebna nagrada.

U prip?enju za javnost komisija je ponudila tri na?ina sudjelovanja:

– e-mailom na adresu: write@media-consulta.com
– poštom na:
Media consulta International Holding AG
Attn: Rachel Harding
Wassergasse 3
10197 Berlin, Germany
– na facebook stranici : https://www.facebook.com/EUenlargement.

Za dodatne informacije o takmi?enju u pisanju sastava te o na?inu sudjelovanja možete saznati na njihovoj službenoj stranici te i vi možete izraziti svoje stavove o ovom pitanju europske važnosti.

Tekst: Sabrina ?akovi?Više o


©2019 Televizija Student