Stipendije za studij na Central European University (CEU)

array(1) { [0]=> int(64) }
Posljednji poziv za prijavu za stipendije na me?unarodnom sveu?ilištu u Budimpešti

Institut za razvoj obrazovanja, ovlašteni predstavnik Central European University-a (CEU) za Hrvatsku, poziva hrvatske studente da se prijave za stipendije na CEU-u za akademsku godinu 2016./17. CEU je sveu?ilište za diplomsko (Master) i poslijediplomsko (PhD) obrazovanje iz podru?ja društvenih i humanisti?kih znanosti te zaštite okoliša i matematike. Smješten u Budimpešti, CEU izvodi me?unarodno priznate studijske programe na engleskom jeziku te omogu?uje financijsku potporu za studij ve?ini upisanih studenata. Natje?aj za CEU stipendije objavljen je na internetskom portalu http://www.stipendije.info, a završni rok za prijavu je 4. velja?e 2016.

Na Central European University (CEU) studira više od 1500 studenata iz preko 100 zemalja svijeta, što studijsko iskustvo ?ini izrazito me?unarodnim. U akademskoj godini 2015./16., ?ak 25 hrvatskih studenata upisalo je studijske programe na CEU, a od 2001. godine na CEU-u je studiralo ukupno 350 hrvatskih studenata od kojih je ve?ina ostvarila pravo na CEU stipendiju.

CEU svake godine dodjeljuje stipendije svojim studentima u ukupnoj vrijednosti od 15 milijuna eura, uz dodatnih 390 tisu?a eura potpore u svrhu usavršavanja, putovanja ili istraživanja. Tako?er, gotovo 92% doktorskih i 80% diplomskih kandidata ovog sveu?ilišta prima potpunu stipendiju za svoj studij. Potpune stipendije pokrivaju troškove programa, smještaja, zdravstvenog osiguranja te osiguravaju mjese?ni džeparac za preostale životne troškove.

Dodatne upite o studiranju na CEU i dostupnim stipendijama možete uputiti Institutu za razvoj obrazovanja, Trg Nikole Zrinskog 9, 10000 Zagreb (telefon: 01/4817-195; e-mail: mbalen@iro.hr; web: www.iro.hr), ovlaštenom predstavniku CEU-a za Hrvatsku.

Izravna poveznica na natje?aj za kandidate iz Hrvatske je: http://bit.ly/1LS0Ljk.

 

Tekst i fotografija: Institut za razvoj obrazovanja©2019 Televizija Student