Srednja.hr uživo prenosi nastavak štrajka

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Piše: srednja.hr

 

Uživo: Ministar se pita je li važnije pravo na obrazovanje ili štrajk

 

Nastavlja se štrajk Sindikata prosvjeta u školama i na fakultetima. Prema podacima MZOS-a  otprilike ?etvrtina škola radi, ?etvrtina škola ne radi, a polovica škola i radi i ne radi. Broj djelatnika u štrajku iznosi oko 51 posto, dakle 49 posto djelatnika radi. Pratite nastavak današnjeg štrajka iz minute u minutu.

 

Glavni problem koji su istaknuli prosvjetari su niske pla?e te pove?anje istih za 4 posto za zdravstvene djelatnike. Smatraju da ako ima novaca za njih, da bi se trebalo prona?i novaca i za profesore. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar ima druga?iji izra?un za pla?e profesora te misli da je prosje?na pla?a za 1.000 kuna ve?a nego kako je predstavljao iz sindikata koji je ra?una prema Državnom zavodu za statistiku, a Mornar prema mjese?nim izdvajanjima profesora. Javite nam se fotografijama i informacijama o štrajku na redakcija@srednja.hr.

15:03 Prema portalu Šibenik.IN, ve?ina u?enika srednjih i osnovnih škola nije se pojavila na nastavi, unato? upozorenju ministra Vedrana Mornara prema kojem ?e razrednici od ponedjeljka dijeliti neopravdane. Kako bi provjerili informaciju odlu?ili smo nazvati ravnatelje šibenskih srednjih škola, ali nakon deset poziva javila nam se jedino ravnateljica Gimnazije Antuna Vran?i?a Ivanica Belamari?, koja nam je potvrdila da su gotovo svi djelatnici škole u štrajku i da u?enika uglavnom nema.

– Mi smo organizirali nastavu i pozvali ?ake koji nemaju gdje biti da do?u u školu, ali ve?ina je ostala doma. Ja nisam pozvana da komentiram ministrovu izjavu, me?utim, ne znam kako djeca mogu dobiti neopravdan sat kad su im profesori u legalnom štrajku, odgovorila nam je ravnateljica Belamari? i na pitanje ho?e li, kao što je najavio ministar Mornar, školarci dobivati neopravdane za nedolazak na nastavu.

14:50 – Imamo podatke o broju naših ?lanova koji štrajkaju iz 200-tinjak iz škola. Rekli smo ministru Mornaru da nemamo nikakvu namjeru i?i na sastanak u MZOS nakon što je prihva?en rebalans prora?una i nakon što je sabor raspušten. Dva su na?ina da se štrajk prekine. Jedan je da se prihvati zahtjev, a drugi da sindikati donesu odluku o istupanju iz štrajka, rekao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipi?.

14:43 Iz glasnogovorništva policije li?ko-senjske demantirani su navodi Sindikata o popisivanju policije u školama koje štrajkaju. Iz policije je re?eno da danas nisu imali nikakvih postupanja u školama.

13:51 Predsjednica Sindikata hrvatskih u?itelja Sanja Šprem na press konferenciji izjavila je kako u dvije škole na podru?ju Like policija popisuje štrajkaše. Dodala je kako se ljudi boje za svoju sigurnost pa ne želi izlaziti s imenima.

12:38 U jutrošnjoj izjavi za medije ministar obrazovanja Vedran Mornar još je jednom naglasio kako misli da štrajk nema smisla i da on ne?e imati neke rezultate jer za ovu godinu ne mogu pove?avati pla?e, a za sljede?u mogu nakon izbora.

– Dakle mi obe?avamo da ?e poslije izbora biti povišice, me?utim, sad je prora?un za ovu godinu donesen i znate i sami da smo prakti?ki tehni?ka vlada i u takve obaveze danas ne bi htjeli ulaziti, osim što je dao obe?anje za nakon izbora, još je jednom podsjetio da trenutno ne mogu ugovorima obvezati sljede?u vladu.

Na pitanje novinara koliko štrajk može dugo trajati Mornar je istaknuo kako to nije do njih ve? do sindikata.

– Mislim da nije dobro djeci uskra?ivati pravo na obrazovanje koje je zagarantirano ustavom. Ja bih podsjetio i sindikate na njihov kolektivni ugovor koji ih obvezuje da ?e se prilikom štrajka poštivati ustavne slobode i prava drugih, izjavio je ministar Mornar i pitao je li važnije ustavno pravo na obrazovanje ili na štrajk profesora.

12:02 Na ulazu u zagreba?ki Ekonomski fakultet nalazi se plakat štrajk prosvjetara okupljenih u Vertikali obrazovanja. Rektor Boras izjavio je još ju?er kako ?e se ispitni rokovi normalno provesti.

11:28 Nakon što su Nastavnici organizirano predložili jedan oblik bijelog štrajka, ubrzo je stigao odgovor iz Sindikata hrvatskih u?itelja kako takav prijedlog štrajka predstavlja kršenje radnog prava, tj. radnog odnosa i djelatnik zbog toga može dobiti otkaz.

– Na ovo možemo re?i samo: dragi sindikati, when there is will, there is a way. Sposobni pronalaze na?in. Nesposobni pronalaze izgovore, napisali su Nastavnici organizirano na Facebooku.

11:06 Izjava Vedrana Mornara kako MZOS ne?e dodjeljivati neopravdane, ali razrednici ho?e izazvala je veliku ?u?enje me?u profesorima. Mnogima nije jasno kako ?e razrednici u štrajku zapisivati u?enici, te ho?e li oni koji nisu u štrajku biti kolegijalni i ne zapisivati u?enike.

10:50 Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih u?itelja protivi se bijelom štrajku kakav su Nastavnici organizirano predložili jer se može protuma?iti kao nezakonit.

– Ili štrajkaš ili ne štrajkaš. Njihov prijedlog je izme?u to dvoje. Predloženi štrajk nema pravni okvir. Prema zakonu ako dio radnih obaveza ispunjavaš, a dio ne, ravnatelj ti može dati otkaz, rekla nam je Šprem.

10:45 U 15:30 se u MZOS-u o?ekuje sastanak predstavnika ministarstva sa sindikatima srednjih škola, a sat vremena kasnije sa sindikatima osnovnih.

– Nisu zvali Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja jer oni imaju druga?iji pravni okvir, ali svejedno to nije korektno jer smi mi u štrajk ušli zajedno kao Vertikala, rekla je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih u?itelja.

10:15 Udruga Nastavnici organizirano danas je svim sindikatima poslala prijedlog druga?ijeg modela štrajka prema kojem bi se prenosilo znanje u?enicima, a profesori bi ignorirali ostale obaveze pa ne bi ocjenjivali, zapisivali neopravdane, odra?ivali adminstraciju i izvješ?ivanje. Njihov prijedlog možete pro?itati ovdje.

9:35 Rektor zagreba?kog Sveu?ilišta Damir Boras kao ?lan sindikata znanosti u mirovanju odobrava sve odluke koju sindikati donose.

– Moram re?i da se slažemo u tome da je financiranje visokoga školstva sigurno vrlo slabo i u okviru toga su i pla?e slabe. Prema tome, u onom dijelu u kojemu oni mogu izraziti prosvjed, to je u okviru toga da naše pla?a daleko zaostaju za onima u ostalim zemljama, ili bar u izdvajanju iz državnoga prora?una”, kazao je Boras novinarima u nedjelju uo?i po?etka vrtne zabave koja je prire?ena u zagreba?kom Botani?kom vrtu, nakon sve?ane promocije 292 doktora znanosti i umjetnosti Sveu?ilišta u Zagrebu

Upitan zna?i li to da podržava zahtjeve sindikata koji i sutra nastavljaju štrajk, kako u školama, tako i u institucijama u visokom obrazovanju i znanosti, Boras je odgovorio da ne može ulaziti u politi?ke ocjene ima li novca ili nema, ve? da samo traži da u Hrvatskoj izdvajamo u postotku onoliko koliko se iz prora?una ina?e izdvaja u Europi, prenosi index.hr

9:00 Prema rije?ima ministra Mornara u popodnevnim satima o?ekuje se sastanak s predstavnicima Sindikata o mogu?nostima prekida štrajka, ali na njega formalno nije pozvan Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ?iji je predsjednik Vilim Ribi? jer su oni prekinuli pregovore. Me?utim, Mornar je rekao da ?e i njih primiti ako žele prisustvovati.

8:00  Zapo?eo je drugi dan štrajk prosvjetara ?etiri sindikata (Sindikat hrvatskih u?itelja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Veliko vije?e Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod) radi ?ega nema nastave u nekim osnovnim i srednjim školama, a pojedini profesori na fakultetima otkazali su konzultacije i ispite za danas.

 

strajk_efzg

 

 

Tekst i fotografija (Štrajk preporod/Marko Matijevi?): srednja.hr


Više o


©2019 Televizija Student