Spremni za 5. DeSADU? :)

 

Sutra po?inje peta po redu revija DeSADU, u sklopu koje ?e se javnim ?itanjima predstaviti drame šest hrvatskih dramati?ara, studenata dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Uz popratni program, ova je Revija platforma za prezentaciju i afirmaciju mladih autora, a prva je u Hrvatskoj na kojoj sudjeluju isklju?ivo studenti dramaturgije.

Tako ?e se za vrijeme petodnevnog programa predstaviti Dino Pešut s dramom “L.U.Z.E.R.I.” (utorak, 20:00 sati, ADU), Valentina Galijatovi? s dramom “Kod Peregrinovih” i Luka Mavreti? s dramom “Na vratima, Karmen” (srijeda, 20:00 sati, Kazalište Dubrava),  Nina Bajsi? s dramom “Ni tu, ni tamo” (?etvrtak, 20:00 sati, ADU), Ivan Penovi? s dramom “Sva lica Kim Jong-una” (petak, 20:00 sati, ADU) te Beatrica Kurbel s dramom “O zadnja dva mjeseca” (subota, 19:00 sati, Kino Europa).

Uz navedeni glavni program koji ?e se ove godine doga?ati na tri lokacije u gradu, bitno je naglasiti i popratni program, osobito promociju zbirke “Knjiga nove drame” u kojoj su zastupljeni mladi autori – studenti Akademije, a koju ?e predstaviti Matko Boti?, Lada Kaštelan, Tomislav Zajec, zajedno s autorima drama. Tako?er, tu je i okrugli stol “Pozor! Proboj! Drama” ?iji ?e gosti govoriti o mogu?nostima za mlade dramati?are i njihovu profesionalnu afirmaciju. 

Program je na sva doga?anja besplatan, a sve informacije dostupne su na stranici ADU te na Facebook stranici DeSADU.Više o


©2019 Televizija Student