SOCIALERASMUS WEEK U HRVATSKOJ

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Dva puta godišnje ESN sekcije diljem Europe organiziraju SocialErasmus Week – tjedan u kojemu se studentima na razmjeni omogu?uje sudjelovanje u raznim aktivnostima koje služe njihovoj integraciji u lokalnu zajednicu. Idu?i se SocialErasmus Week održava od 16. – 22. studenog. U 2014. godini 190 ESN sekcija iz 28 država organizirale su više od 1300 SocialErasmus aktivnosti. Sudjelovanje u aktivnostima SEW-a ne samo da znatno pridonosi boljem me?ukulturnom razumijevanju, nego ono i nadahnjuje inozemne i lokalne studente da se odvaže ostavljati svoje tragove u društvu. Sljede?i tjedan ?e se u svakoj od naših 6 sekcija diljem Hrvatske (Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb) održati preko 30 razli?itih SocialErasmus doga?anja koji promi?u socijalnu i ekološku osviještenost.

ESN Dubrovnik
18.11. Erasmus in schools-posjetiti de se srednja škola u kojoj de studenti na razmjeni imati priliku predstaviti svoju zemlju.
19.11. Dinner in dark- studenti na razmjeni de imati priliku iskušati kako je to jesti s povezom na o?ima s ciljem podizanja svijesti o poteškodama slabovidnih osoba.
Kontakt: Ružica Šimovid 098 134 50 54 ruza.simovic3007@gmail.com
ESN Osijek
16.11. Posjet udruzi MOGU- studenti na razmjeni de timariti konje te de pomodi djeci pri terapijskom jahanju.
17.11. Studenti na razmjeni de posjetiti KBC Osijek s lokalnim studentima koji de donirati krv.
18.11. Radionica izrade božidnih ukrasa u osnovnoj školi Mladost.
19.11. Radionica izrade božidnih ukrasa u Centru za izgubljenu i zlostavljanu djecu.
20.11. Božidna radionica u Star?kom domu.
Kontakt: Mirjana Aladrovid 099 748 49 93 socialerasmus@esnosijek.hr

https://www.facebook.com/events/1621208294811175/

ESN Rijeka
20.11. Posjet Društvu za zaštitu životinja Rijeka.
21.11. Akcija ?išdenja- Preluk, u suradnji s Udrugom Žmergo.
Erasmus Studentska Mreža Hrvatska
Ulica kralja Zvonimira 8, 10 000 Zagreb
2
Kontakt: Lea Popovid 099 390 44 50 lea.popovic.flame@gmail.com
ESN Split:
16., 17., 18.11. Prikupljanje donacija za beskudnike u studentskim domovima Kampus i Spinut
16.11. Posjet centru za osobe s oštedenjem sluha, govora i motori?kim poteškodama Slava Raškaj.
18.11. Posjet domu za nezbrinutu djecu ‘’Maestral’’.
19.11. Posjet udruzi za beskudnike ‘’Most’’- zajedno s beskudnicima studenti na razmjeni de pedi kola?e.
20.11. Predavanje na kemijsko tehnološkom Fakultetu- biti de predstavljen Erasmus + programa te de studenti na razmjeni pri?ati o svom iskustvu.
21.11. Studenti na razmjeni de sudjelovati u utrci u zaštidenoj park-šumi Marjan.
Kontakt: Katarina Jurišid- Sokid 095 845 94 78 katarina.js.hr@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1695719037330120/

ESN Zadar:
16.11. Posjet i radionica u vrtidu Šuškalica.
17.11. Erasmus in schools- posjet klasi?noj gimnaziji Ivana Pavla II. gdje de studenti na razmjeni predstaviti svoju zemlju.
18.11. Radionica u udruzi slijepih Zadarske županije.
19.11. Posjet azilu za napuštene životinje.
21.11. Prezentacija u gradskoj knjižnici Zadar- studenti na razmjeni de predstaviti svoju zemlju.
Kontakt: Josipa Friš?id 091 173 19 95 friscic.josipa@gmail.com
Erasmus Studentska Mreža Hrvatska
Ulica kralja Zvonimira 8, 10 000 Zagreb
3

https://www.facebook.com/events/617387081732982/

ESN Zagreb:
16.11. Dinner in the dark- studenti na razmjeni de imati priliku iskušati kako je to jesti s povezom na o?ima s ciljem podizanja svijesti o poteškodama slabovidnih osoba.
17.11. Radionica o nasilju u dje?joj kudi Borovje.
18.11. Posjet stara?kom domu- božidna radionica.
19.11. Posjet domu za nezbrinutu djecu A. G. Matoš- božidna radionica.
20.11. Radionica reciklaže-studenti na razmjeni de imati priliku nau?iti izra?ivati stvari od recikliranog materijala.
Kontakt: Carla Dobravac Sošid 099 707 63 30 cdsosic@gmail.com

https://www.facebook.com/events/550615498418974/

 

RGB-fullcolour-vertical

 

Tekst: SocialErasmus


Više o


©2019 Televizija Student