Snimateljska ekipa Televizije Student

Televizija Student na po?etku se emitiranja suo?avala s mnogim izazovima, no nama urednicima vjerojatno jedan od najve?ih bio je (i još uvijek nekad jest :-)) traženje novinara i snimatelja koji ?e raditi odre?eni prilog, odnosno i?i pokriti neku pri?u ili ideju koju smo zamislili. Kako bi se cijela stvar oko pokrivanja doga?aja i proizvodnje programa pojednostavila i poboljšala te kako bi uvijek imali kamermane na raspolaganju, organizirana je stalna snimateljska ekipa.

jedna od kamera s kojom snimatelji TVS-a svakodnevno odlaze na teren

Kaoti?ni po?eci

Kad je Televizija Student po?ela s emitiranjem snimateljska ekipa još nije postojala i na teren su s novinarima išli snimati uglavnom stariji studenti s televizijskog smjera koji su imali iskustva s kamerom, a ?esto smo i mi urednici morali pokriti i po nekoliko priloga za jednu emisiju obzirom da se ?esto dogodila situacija kad je bilo teško na?i studenta koji bi bio novinar ili snimatelj na prilogu. Snimateljsku ekipu okupio je Ivan Grani?, student 4. godine novinarstva i jedan od demonstratora na TV Studentu. Ideja je bila da se oformi tim dežurnih snimatelja koji bi išli na teren toga dana i na taj na?in pokrili sve pri?e koje bi se trebale snimiti taj dan. Naravno, to je pomoglo i nama urednicima, koji smo za traženje novinarske ekipe sada imali konkretne ljude koji su zaduženi za snimanje i bilo nam je potrebno samo na?i novinara. Najprije se pri?alo o ideji da imamo primjerice 2 dežurna snimatelja dnevno, no kako su potrebe Televizije puno ve?e, sad snimatelji idu na teren kad mogu i kad je potrebno.

Ivan Grani?, voditelj snimateljske ekipe

Trebalo je krenuti od osnova

Ekipu trenutno ?ini 9 snimatelja i snimateljica 2., 3., 4., i 5. godine novinarstva, a nekoliko je studenata i s drugih fakulteta. Studenti su se dobrovoljno javili za angažman u ekipi snimatelja, a ono što je zanimljivo jest da je ve?ini ?lanova to bio prvi susret s kamerom. Naravno, iznimka su studenti koji su na kolegijima ve? iskusili rad s kamerom. Ekipa stoga nije mogla s punim radom krenuti od samog po?etka ve? su ti studenti morali pro?i praksu s kamerom, a vježbe su vodili Grani? i Tibor, tako?er jedan od demonstratora i snimatelj na TVS-u. Ti su studenti na taj na?in ostvarili upravo ono što projekt Televizije od po?etka poti?e, a to je uklju?ivanje u rad i stjecanje vrijednog iskustva.

Grani? novog snimatelja upoznaje s kamerom

vježbe s kamerom: o ulasku svjetla u kameru

Može samo nabolje

Ekipa je uskoro osnovna znanja o kameri ostvarila u praksi snimaju?i najprije jednostavnije forme (anketa, intervju), da bi nakon nekoliko priloga ve? samostalno pokrivala pri?e za emisije. U po?ecima je angažiranje snimatelja djelovalo kaoti?no: Grani? je doslovno morao zvati jednog po jednog ?lana ekipe kako bi provjerio tko je slobodan da ode nešto snimati toga dana. Prava ludnica. Kako se emisija Akademske ?etvrti emitira 4 puta tjedno uz jednu emisiju Alter ega, nekada su svi snimatelji na terenu zbog velikog broja priloga koje treba napraviti za taj tjedan.
No i tome ?e vjerojatno ubrzo do?i kraj. Krajem prošlog mjeseca uvedena je tablica kojom ?e dostupnost snimatelja biti puno preglednija i organiziranija, a pomo?i ?e i urednicima emisija da lakše ostvare komunikaciju sa snimateljskom ekipom.
Pripremaju se i nove akvizicije u ekipi koje bi trebale rasteretiti skupinu i poboljšati rad cijele ekipe – ?etvero mladih studenata koji ve? sljede?i tjedan imaju prve vježbe s kamerom. Izgleda da ?e rad snimateljske ekipe i?i samo nabolje. =)


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)


©2019 Televizija Student