Skupa mađarska voda u menzama – Vladu to ne zabrinjava!

Foto: studentski.hrU menzi se bo?ica vode od 0,5 l napla?uje 4,50 kuna, ali pola pla?a student, dok pola subvencionira država. Sporno je što se, u jednom trgova?kom centru, voda istog proizvo?a?a, i to od 1 l, napla?uje 3,99 kuna!

Studenti su zatražili objašnjenje od Vlade, koja poti?e kupovinu hrvatskih proizvoda i studentima garantira najniže cijene. Oglasio se i Studentski centar u Zagrebu objašnjavaju?i kako je kriterij odabira vode najniža cijena, a ma?arska voda ima najniže cijene na tržištu.

10260009_430975987046328_5224323096225773121_n

A što na to kaže Vlada?

Studentski centri imaju status pravne osobe koja samostalno odlu?uje o svojem financijskom poslovanju i o planu nabave, uklju?uju?i i plan nabave potrebnih namirnica za rad studentskih restorana te ista podliježe usvojenom planu nabave centra i zakonskim propisima koji reguliraju javnu nabavu. Koliko smo informirani, SC Zagreb je sukladno Zakonu proveo otvoreni postupak javne nabave bezalkoholnih pi?a i vode. SC Zagreb pri tom je poštovao sva na?ela javne nabave te odabrao ponu?a?a ?ija je ponuda imala najnižu cijenu.

Vladu možda ne brine što država subvencionira skupu vodu, ali studenti su pokrenuli novu Facebok stranicu, „Ho?emo hrvatsku vodu u menzama“, koja broji preko 1000 u?lanjenih.

Tekst: Vedrana Miškovi?Više o


©2019 Televizija Student