Skrivena dvorišta Zagreba

 S obzirom da ?e se ova zagreba?ka dvorišta ve?eras pokazati i otvoriti Zagrep?anima više i ne?e biti toliko skrivena. Ova zanimljiva manifestacija bit ?e provedena kroz seriju fotografija koje ?e uljepšati zidove u prolazu izme?u Baka?eve i Cesar?eve ulice

dv1_733715S1photo: www.jutarnji.hr

Ideja projekta je da se u advensko vrijeme napravi izložba crno-bijelih fotografija u novootvorenom prolazu u neposrednoj blizini Trga bana Josipa Jela?i?a. Fotografije su izabrane od strane petero?lanog žirija u sklopu raspisanog natje?aja te govore o zanimljivim dvorištima i skrivenim prostorima donjeg grada. Tako?er, projekt koji je usko vezan za ovu izložbu je i projekt „Adventski kalendar“ koji bi trebao zapo?eti za Boži? 2015. Ideja iza tog projekta je da bi se po jedno dvorište sa ovih fotografija „otvaralo“ idu?ega Boži?a za sve posjetitelje, naravno samo na jedan dan, kao što se jedu ?okoladice iz adventskog kalendara.

Izložba ?e se održati u ovom, tako?er zaboravljenom prostoru, prolazu izme?u Baka?eve i Cesar?eve ulice koji se iznimno za ovu priliku nazvao Adventski prolaz. S obzirom da je prolaz u neposrednoj blizini trga, odli?no se nadovezuje na cijelu adventsku pri?u u Zagrebu.

Ova zanimljiva i nekonvencionalna izložba i cijeli projekt je potekao od studenata Arhitektonskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti. Kažu da je sve zapo?elo na radionici koja se održala u prostorima DAZ-a. Studenti su tom prilikom uspjeli predstaviti nove ideje za identitet zagreba?kog Adventa koje su o?ito urodile plodom.

Studenti su htjeli predstaviti i drugu stanu grada, a ne samo blještavilo koje se odvija na glavnim ulicama. Ovakvim pristupom stvorio se intimniji osje?aj, a i neka od najve?ih blaga Zagreba postala su dostupna turistima i gra?anima Zagreba. Zauzvrat, Zagreb bi se primio renoviranja, uljepšavanja i ?iš?enja ovih prostora jer su mnoga zapuštena i nisu sigurna za boravak ili ?ak i samo kretanje.

Ovaj hvalevrijedan projekt podržalo je i Društvo arhitekata Zagreba i Turisti?ka zajednica grada Zagreba, te vam svima preporu?amo da posjetite izložbu jer vam samo može obogatiti doživljaj Boži?a u gradu. Izložba se otvara danas, 19.12. u 18 sati te traje do nedjelje, 21.12., a više informacija možete saznati na službenim stranicama DAZ-a te na facebook stranici Adventski kalendar!

 

Autorica: Dolores Bareši?Više o


©2019 Televizija Student