Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o dodjeli 510 studentskih studentskih stipendija

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Na mrežnim stranicama Sveu?ilišta u Zagrebu objavljene su kona?ne rang-liste dobitnika stipendija Sveu?ilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.

Na temelju uvjeta i kriterija Natje?aja za dodjelu stipendija Sveu?ilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017., koji je bio otvoren od 15. velja?e do 5. ožujka 2017., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveu?ilišta u Zagrebu i Rektorskoga kolegija u širem sastavu Senat je donio Odluku o dodjeli ukupno 510 stipendija studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija za ak. god. 2016./2017.

U skladu s Odlukom, u kategoriji za izvrsnost (kategorija A) ukupno ?e biti dodijeljeno 410 stipendija, u kategoriji stipendija za studente koji studiraju nastavni?ke studijske programe u podru?ju matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM; kategorija B) bit ?e dodijeljeno 40 stipendija, 10 stipendija dodijelit ?e se uspješnim studentima sportašima (kategorija C), a 50 stipendija studentima slabijega socioekonomskoga statusa (kategorija D).

Na natje?aj se ukupno prijavilo 1130 kandidata, odnosno njih 747 u kategoriji A, 46 kandidata u kategoriji B, 18 kandidata u kategoriji C te 319 kandidata u kategoriji D. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 1 orija je 10. 000 kuna. Pritom, pravo na primanje ove nov?ane potpore ne mogu ostvariti studenti koji ve? primaju stipendiju drugoga stipenditora.

Sve?ana dodjela stipendija  se u srijedu 12. travnja 2017. u 9.30 u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersana na akademiji Sveu?ilišta u Zagrebu.©2019 Televizija Student