“Šegrtsko srce” dobitnik nagrade Ponos Hrvatske

Nastavni?ko vije?e Obrtni?ke škole Koprivnica primit ?e prestižnu nagradu “Ponos Hrvatske”. Nagradu dodjeljuje istoimena udruga koja promi?e humanost, hrabrost i nesebi?nost. Profesori Obrtni?ke škole zaslužili su je svojim projektom „Šegrtsko srce”. Projektom su zeljeli pomo?i u?enicima slabijeg imovinskog stanja. “Šegrtsko srce” djeluje u Obrtni?koj školi ve? gotovo godinu dana, a po?elo je idejom da profesori mjese?no od svoje pla?e odvajaju po nekoliko kuna. Osim profesora i djelatnika Obrtni?ke škole Koprivnica, koji u?enicima pomažu mjese?nom uplatom od 10 kuna, u njezin rad planira se uklju?iti i u?enike boljeg imovinskog stanja kojima ?e se ponuditi mogu?nost da pomognu simboli?nom godišnjom ?lanarinom od 20 kuna. Udruga uskoro planira provesti i razne dobrotvorne akcije, a svojim dobrovoljnim prilogom mogu pomo?i i svi ljudi dobre volje.

Sve?ana dodjela nagrade održat ?e se 1. velja?e u zagreba?kom Hypo centru.

SAMSUNG
Fotografija preuzeta s http://kckzz.hr

Autor teksta: Matija Mlinari?Više o


©2019 Televizija Student