SC nije predao svu traženu dokumentaciju Studentskom zboru

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu danas je objavio dokument koji je Studentski centar predao na sastanku održanom u ponedjeljak, 18.1. Naime radi se o jednom od tri tražena dokumenta: „Analiza samoodrživosti projekta rekonstrukcije studentskih naselja Stjepan Radi? i Cvjetno naselje u Zagrebu kroz analizu cijena smještaja“.

Predstavništvo Studentskog zbora prošli je tjedan u suradnji s domskim odborima i studentskim organizacijama zatražilo i ova dva dokumenta koja im nisu dostavljena:

  1. Troškovnike za djelatnost smještaja za 2012. g., 2013. g., i 2014. g.
  2. Izra?un o dijelu zajedni?kih troškova po pojedinom studentskom naselju uz pojašnjenje što se podrazumijeva pod zajedni?kim troškovima za 2012. g., 2013. g., i 2014.g.

Studentski predstavnici su prvim uvidom u gore navedeni dokument uo?ili da su u navedenom dokumentu prikazani rashodi i potrebe za financiranje sektora smještaja Studentskog centra. Uo?ili su kako u navedenom dokumentu nedostaju prihodi poput legalnih ilegalaca (koji pla?aju 50% mjese?ne stanarine) , prihodi od studenata koji dolaze na kra?i period ( po cijeni od 73 kune po no?i), prihodi od sportskih djelatnosti (teretane u domu), prihod od praonice rublja, prihodi od najma za gospodarske djelatnosti Studentskog centra (frizerski salon, kopiraona).

Pregledavanjem dobivene dokumentacije naišli su na dosta nelogi?nosti te su se obratili stru?njacima  ?ije o?itovanje o?ekuju kroz 24 sata. Nakon njihovog o?itovanja,  javno ?e objaviti dobivene rezultate.

 

Izvor: sszg.hr©2019 Televizija Student