Savska točkica

Nakon hvale vrijedne humanitarne akcije Savsko srce u SD Stjepan Radi?, studenti imaju priliku sudjelovati u likovnoj i literarnoj radionici Savska to?kica.

Radionica po?inje u ?etvrtak 9.1. u 19:00 u dvorani 2 Uprave Doma. Svi zainteresirani su pozvani da svoje kreativne ideje ili neke koje su vidjeli na netu podijele s drugima u facebook grupi. Nakon toga se svi po dogovoru nalaze i pokušavaju to realizirati. Materijal je spreman i ?eka zainteresirane, a oni samo trebaju donijeti uobi?ajne predmete koje svi imaju (škare, gumice, olokve). Svi po svojim mogu?nostima.

I ova inicijativa je humanitarnog karaktera. Sve izra?eno na radionici ?e biti izloženo na Radi?evim danima te ?e se mo?i kupiti po promotivnim cijenama.

Stavite i vi kona?no to?kicu na „I“ i budite kreativni, maštoviti. Na taj na?in možete pomo?i  estetskoj dopadljivosti Save.

Slaven Branislav Babi?Više o


©2019 Televizija Student