Šarena vojska zdravlja – LOKAL

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(2251) [2]=> int(2249) }


Novi svijet, udruga za djecu i mlade zapo?inje s provedbom projekta Šarena vojska zdravlja – lokal. Radi se o programu inovativne prevencije ovisnosti, konkretno o gluma?ko-glazbenom performansu promoviranja zdravih životnih navika. Prvi smo performans izveli davne 2008. godine, a 2014. i 2016. godine program smo unaprijedili i izveli ga u brojnim gradovima više od 170 puta od Vukovara do Dubrovnika, od Varaždina do Pule.


Podsje?amo vas da je prošle godine projekt Šarena vojska zdravlja uvršten na popis sedam najinovativnijih projekata prevencije ovisnosti u Europi. Ponosna na ovu ?injenicu, Udruga je ovogodišnji projekt vratila u našu županiju u kojoj ?e za njene stanovnike pripremiti energi?ne izvedbe i poziv na zdravlje. Cilj programa je kazališnim performansom na inovativan, zabavan i kreativan na?in upozoriti javnost na štetnost ovisnosti, ali i promicati zdrav i aktivan stil života me?u djecom i mladima.

Projekt provodi udruga Novi svijet u partnerstvu s Glazbenom školom Frana Lhotke iz Siska, a uz potporu Sisa?komoslava?ke županije u sljede?im mjestima:

subota, 20. svibnja 2017.

  • Sunja (9:00h);
  • Hrvatska Kostajnica (10:30h) i Hrvatska Dubica (12.00h).

petak, 26. svibnja 2017.

  • Glina (10:00h);
  • Topusko (12:00h).

subota, 27. svibnja 2017.

  • Popova?a (9:00h);
  • Kutina (10:30h)

petak, 2. lipnja 2017.

  • Novska (9:30h);
  • Jasenovac (11:00h)

nedjelja, 4. lipnja 2017.

  • Sisak (18:00h) – Dan Grada

Detalje o Udruzi i Projektu možete prona?i na www.novi-svijet.hr.

 ©2019 Televizija Student