Samo sport 5.6.2014.

130319841

Provjerite što se doga?alo na ovogodišnjoj Kampusijadi. Saznajte razliku izme?u rukometa na pijesku i onog u dvorani, upoznajte Veselina Vujovi?a, te saznajte kako su trka?i u Maksimiru nahranili školarce u zemljama Tre?eg svijeta.