Sajam izbornih inovacija – poziv na promjenu!

Prošao je i prvi dan me?unarodne konferencije GONG-ova Sajma izbornih inovacija. U sveukupno 6 panela (4 glavna i 2 popratna) sudionici su mogli dobiti odgovore na pitanja o demokraciji od uglednih gostiju iz SAD-a, Velike Britanje, Islanda, Bugarske, Slovenije i Palestine, te panelista koji su za?inili raspravu nakon prezentacija. U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu, djelatnici GONG-a ugostili su sudionike konferencije i pobrinuli se da im ništa ne nedostaje, što im je i uspjelo, a to dokazuje i sama ?injenica da je velika ve?ina ostala cijeli dan na panelima.

Konferenecija je službeno zapo?ela pozdravnim govorima u kojima su se obratili istaknuti ljudi iz života politike; Berto Šalaj, predsjednik Vije?a GONG-a i i profesor na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu, David Slinn, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva, Arsen Bauk, ministar uprave, te Pe?a Grbin, izaslanik Predsjednik Hrvatskog sabora.

Na dvodnevnoj me?unarodnoj konferenciji u organizaciji GONG-a, pokušat ?e se odgovoriti na pitanja o demokraciji; kako ju o?uvati i usavršavati u uvjetima gospodarske krize. Tako?er, kada je rije? o našem izbornom sustavu, sigurno je da postoje problemi o kojima treba raspraviti i pokušati prona?i rješenja za njihovo uspješnije realiziranje.

Piše: Iva Jur?i?


Više o


©2019 Televizija Student