Rušenje „veselog“ zida u Branimirovoj – simbola ulične umjetnosti grada Zagreba

Zid pun grafita rušit ?e se ovog ljeta zbog dotrajalosti jer je potencijalno opasan za gra?ane. Nakon toga, kre?e se u izgradnju novog zida koji ?e, jednako kao i prethodni, biti na raspolaganju uli?nim umjetnicima.

Ovog ljeta grad Zagreb ostat ?e bez najpoznatijeg zida i ujedno, simbola uli?ne umjetnosti koji krasi Branimirovu ulicu još od 1987 godine. Te je godine , povodom Univerzijade, dopušteno umjetni?ko izražavanje crtanjem grafita. Ponovno dopuštenje za crtanje grafita, uli?ni su umjetnici dobili 1999.godine, a plodovi njihova rada još se uvijek tamo nalaze.

Radovi na rušenju zida planirani su za ovo ljeto. „Veseli zid“, koji je duga?ak 153 metra, visok tri metra i širok 40 cm, srušit ?e zbog dotrajalosti i potencijalne opasnosti za gra?ane koji  pored njega prolaze. Na istom mjestu, napravit ?e se novi zid, istih dimenzija. Novi zid ?e, kao i prethodni, biti na raspolaganju najboljim uli?nim umjetnicima grada Zagreba, ali i onima koji se žele iskazati.

Iako postoje gra?ani koji negoduju zbog grafita i smatraju ih „nakaznom umjetnoš?u“, ve?ina njih je za , te smatraju kako su grafiti simbol Branimirove ulice, te da bez njih ona više ne bi bila ista.

Tekst: Anamarija Krvari?Više o


©2019 Televizija Student