Rok za prijave 2. izdanje natjecanja „Istrian Tourism Competition“

array(4) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2266) [3]=> int(2249) }

ITC 2015 - press konferencija (1)

U prostorijama vije?nice Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovi?“ na press-konferenciji najavljeno je 2. izdanje natjecanja „Istrian Tourism Competition“ (ITC) koje organizira Start-Up udruga.ITC predstavlja jedinstveno natjecanje u poslovnim slu?ajevima iz podru?ja turizma u regiji JI Europe. Poslovne slu?ajeve u ovogodišnjem izdanju natjecanja predstaviti ?e Maistra (Adris Grupa), Collegium, Istralandia, Istra Inspirit i Op?ina Svetvin?enat. U natjecanju mogu sudjelovati studenti svih visokih škola, Veleu?ilišta i Sveu?ilišta u Hrvatskoj. Rok za prijavu je 22.04., a nagradni fond iznosi 15.000kn.

Na press konferenciji prisustvovali su voditelj projekta Amel Hadžipaši? te predstavnici poduze?a koji su ukratko predstavili poslovne slu?ajeve koje ?e imati priliku rješavati natjecatelji ITC-a.

Turizam je industrija koju, izme?u ostalog, snažno determinira ljudski ?imbenik radi ?ega su za Maistru kao vode?u hotelijersku kompaniju u Hrvatskoj, kvaliteta, struktura i stru?nost kadra kojeg zapošljava u svom sustavu od iznimne važnosti. U posljednjih smo godina u razvoj našeg turisti?kog proizvoda i kvalitetu pružanja usluga investirali gotovo tri milijarde kuna, a u budu?nosti se planiramo razvijati i dalje. U tom je smislu suradnja Maistre i udruge Start-Up-a na projektu kao što je Istrian Tourism Competition koji je usmjeren na profesionalno i osobno razvijanje mladih i obrazovanih ljudi, potencijalnih budu?ih kadrova u turizmu, nezaobilazna izjavila je Tina Turk Lupieri, rukovoditelj ljudskih potencijala u Maistri.

Martina Pahovi? (Istralandia), voditeljica evenata i animacije istaknula je kako su ovakvi projekti kao što je Istrian Tourism Competition itekako posebni i dragocjeni, pošto studentima i mladim ljudima pruža priliku da prikažu svoje ideje i vizije. Istralandia, prvi vodeni park otvoren u Istri, postigao je spajanje prirodnih kvaliteta destinacije sa turisti?kom ponudom. Naglasila je kako ?e se ovim natjecanjem sudionicima ponuditi poslovna iskustva, te se nadaju kako ?e se razviti i neka nova ideja koja ?e imati mogu?nost implementacije u poslovnim poduhvatima.

Manuela Hrvatin, voditeljica projekta Istra Inspirit, navela je kako isti oboga?uje kulturno-turisti?ku ponudu poluotoka, oživljavanjem povijesnih doga?aja na autenti?nim lokacijama. Ujedno je i predstavila poslovni slu?aj pod nazivom „Escape Room“ koji ?e obuhva?ati team building sa posjetiteljima i pružati im uzbudljiv povijesni doživljaj.

Dalibor Macan, na?elnik op?ine Svetvin?enat, predstavio je malu dinami?nu Op?inu koja je u potrazi za inovativnim rješenjima kako bi se postigli bolji poslovni rezultati. Istaknuo je kako je njihova želja obogatiti turisti?ku ponudu sa tematskim stazama namijenjenim turistima/obiteljskim gostima kojima ?e se posti?i spoj rekreacije i doživljaja.

Više informacija o natje?aju i na?inu prijava možete prona?i na: http://www.startup-udruga.hr/, facebook stranici natjecanja https://www.facebook.com/istriantourismcompetition

ili postaviti upit na istriantourismcompetition@gmail.com.Više o


©2019 Televizija Student