Reptilomanija – izložba egzotičnih životinja

array(1) { [0]=> int(2255) }

Tango je najve?i gušter ali i najve?a zvijezda koja se mogla vidjeti na Veterinarskom fakultetu. Ovih je dana završio s procesom presvla?enja, a poznat je i po interakciji s ljudima. Najzanimljiviji je ipak bio djeci.

“Naj?eš?i ku?ni ljubimci su kukuruzne zmije. Dolaze nam u razli?itim bojama i razli?itim morfovima. Naj?eš?e zato jer su najlakši za održavanje, treba im samo pripaziti na vlagu i temperaturu, treba prirediti miševe kao hranu. Zna?i redovito se mijenja voda, jednom tjedno se daje hrana naj?eš?e. Povremeno znaju ne jesti. Zna?i po par mjeseci, to vam isto ovisi”, rekao je Zlatko Bježan?evi?, suorganizator izložbe.

Krug posjetitelja sve je širi i svake godine sve ve?i. Ove godine imali su ih oko osam stotina.U više od 30 terarija posjetitelji su besplatno mogli vidjeti razli?ite vrste guštera,zmija, škorpione, pauke ali i dva zanimljiva vodozemca.

“Želimo promijeniti da se naša struka po?ne ?im više cijeniti i da sami budu?i doktori, naši studenti postanu svjesni da su ove životinje vrlo lako mogu?i budu?i pacijenti, da ih nebude strah jer sve više i više uzgajiva?a je koji imaju ovakve životinje kao ku?ne ljubimce”, komentirala je suorganizatorica An?ela Šimi?.

Vlasnici ovih životinja su dugogodišnji prijatelji i uzgajiva?i ali za vrijeme izložbe na njih paze volonteri.

“?ak i spavaju ovdje da ih ?uvaju preko no?i jer se uistinu bojimo da se nešto nebi desilo jer to ipak nisu naše životinje”, komentirao je Zlatko.

Nastavi li ova izložba biti ovakav hit organizatorima preostaje samo jedno:

“Pove?avati i pove?ati broj životinja koliko stane u ovoj prostoriji a ako ne, onda ?emo se proširiti po ostatku fakulteta.”

Autor teksta: Matija Mlinari?
Uredila i objavila: Jasmina Grbavec
©2019 Televizija Student