RAZREDNICI ĆE DIJELITI NEOPRAVDANE

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Piše srednja.hr:

 

Nakon nekoliko razli?itih izjava o opravdavanju satova tijekom štrajka, ministar Mornar u petak je najavio da ?e svi koji ne do?u na nastavu od ponedjeljka dobivati neopravdane, a ju?er je izjavio kako ne?e ministartsvo davati neopravdane, ali razrednici ho?e.

 

Što se ti?e neopravdanih, ministarstvo ne?e davati neopravdane, ali razrednici ho?e. Do razrednika je da organizira nastavu i odlu?uje o nastavnim satima. Naši podaci govore da otprilike ?etvrtina škola radi, ?etvrtina škola ne radi, a polovica škola i radi i ne radi. Broj djelatnika u štrajku iznosi oko51 posto, dakle 49 posto djelatnika radi, a vjerujem da ?e ih sutra raditi još i više, kazao je ju?er Mornar, a prenosi index.hr.

 

Štrajk ?e profesorima biti pla?en

 

Štrajk ?etiri sindikata nastavlja se sljede?i tjedan, a dobili su i podršku strojovo?a koji ?e prema potrebi zaustaviti vlakove u zemlji ako se ne ispune zahtjevi profesora o pove?anju pla?a za ?etiri posto. Glavni problem za u?enike i njihove roditelje je što se doga?a s neopravdanim satima. S obzirom da je ministar Mornar rekao da sigurno ne?e biti neopravdanih za izostanke u petak, tu ne bi trebalo biti problema.

Predsjednica Sindikata hrvatskih u?itelja Sanja Šprem obavijestila je svoje ?lanove o izjavi premijera Milanovi?a kako ?e vrijeme provedeno u štrajku profesorima biti pla?eno.

 

U ponedjeljak popodne sastanak štrajkaša i Mornara

 

– Mi smo sigurno za to da se pla?e dignu najviše onima koji su najviše izgubili, a najmanje, ako uop?e, onima koji su zapravo usred ove recesije dobili povišicu od 3 i pol posto. Ponavljam da je doista istina, iako se u sindikatu sigurno služe, kao i obi?no, neistinama, da su prosvjeti djelatnici, kad se ukinuo dodatak od 4, 8, i 10 posto za to dobili kompenzaciju, do zadnju lipu, samo druga?ije raspore?enu, istaknuo je Mornar, a prenosi index.hr.

U popodnevnim satima ponedjeljka o?ekuje se sastanak ?elnih ljudi sindikata u štrajku te predstavnika MZOS-a, a na sastanak nije pozvan Vilim Ribi? iz Sindikata znanosti i visokogobrazovanja, a ministar to tuma?i time što je taj sindikat prekinuo pregovore. Me?utim, nakon upita novinara pozvao je i njih da do?u na sastanak.

 

Tekst i fotografija (Dražen Mati?ek): srednja.hr


Više o


©2019 Televizija Student