Raspisan natječaj za Erasmus+ program za 2014./2015. godinu

Rok za prijavu na studentsku razmjenu je 5. ožujak.

Sveu?ilište u Zagrebu raspisalo je natje?aj za mobilnost, odnosno razmjenu studenata u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2014./2015.

Natje?aj se odnosi na studijski boravak studenata Sveu?ilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom Sveu?ilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ me?uinstitucijski sporazum.  Boravak u inozemstvu može trajati minimalno 3 mjeseca te maksimalno 12 mjeseci, a prijave se primaju zaklju?no s 5. ožujka.

Na natje?aj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveu?ilišta u Zagrebu. Ne mogu se prijaviti oni koji su se prošle godine prijavili za razmjenu, ali su odustali nakon propisanih rokova.

Kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i znanje jezika na kojem se izvodi studijski program na koji se student prijavljuju, dok prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na mati?nom sveu?ilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Mjese?na stipendija tako može iznositi 360, 400 ili 460 eura.

Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uve?ani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta.

Svi studenti koji ostvare pravo na razmjenu ostaju upisani na mati?noj ustanovi Sveu?ilišta u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što zna?i da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene.

O samom postupku prijave pro?itajte u tekstu natje?aja. (Studentski.hr)Više o


©2019 Televizija Student