Radionice “Kako naučiti i “Kako naći posao” na Smotri Sveučilišta 2013.

array(1) { [0]=> int(66) }

Osim predstavljanja fakulteta i njihovih štandova, na Smotri Sveu?ilišta 2013. bilo je mogu?e sudjelovati u radionicama na kojima su sudionici mogli nau?iti najbolje na?ine za prona?i posao te kojom metodom se trebaju služiti pri u?enju.

Radionice “Kako nau?iti i “Kako na?i posao” na Smotri Sveu?ilišta 2013. from TV Student FPZG on Vimeo.
©2019 Televizija Student