RADIONICA: SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE U MEDIJSKOM SADRŽAJU

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Pozivamo vas na radionicu za novinarke i novinare, urednike i urednice te studente i studentice novinarstva „Suzbijanje diskriminacije u medijskom izvještavanju“ koju organiziraju Centar za mirovne studije, Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Pu?ke pravobraniteljice i Hrvatsko novinarsko društvo. 

U vremenu hiperprodukcije vijesti ?esto je teško zastati, razmisliti i uvažiti eti?ke standarde novinarstva. Ipak, zakonske odredbe na to nas obavezuju. Koje su to odredbe, te kako ih primjenjivati pitanja su na koje ?e nam odgovore tijekom prve radionice, u petak 13. listopada, dati Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ured pu?ke pravobraniteljice i Vije?e za elektroni?ke medije. Tako?er, odgovorit ?e nam na pitanja kome se možemo obratiti kada smo svjedoci diskriminacije, te kako prenositi teme koje su vezane za marginalizirane društvene skupine.

Druge dvije radionice bit ?e posve?ene konkretnom medijskom sadržaju, analizi postoje?ih medijskih sadržaja te produkciji novih. Održat ?e se u subotu 28. listopada i u subotu 11. studenoga 2017. godine.

 

Prijaviti se još možete sutra, putem e-maila na lovorka.sosic@cms.hr.


Više o


©2019 Televizija Student