Radionica filmske kemije

Želite se educirati, ali ne samo putem interneta, knjiga i skripti na fakultetu? Napisali ste sve kolokvije, a imate još energije za nove teorije? Ako ste se kad pitali kako funkcionira proces izrade 16mm filma, imate priliku na teorijski, ali i prakti?an na?in nau?iti baratati s filmskom vrpcom. Edukativna radionica o filmskoj kemiji održat ?e se od 26. do 30. studenog u Klubviziji u Studentskom centru (SC).

1

 

Kevin Rice, ameri?ki filmski kustos i kemi?ar, vodit ?e grupu zainteresiranih studenata koji ?e kroz pet dana radionice nau?iti ru?no procesuirati film, kako kontaktno kopirati, kako izraditi filmske fotografije i samostalno napraviti filmsku kemiju.

Za radionicu su se mogu prijaviti svi studenti, i oni koji ve? imaju iskustva s 16mm filmom i po?etnici koji se prvi put susre?u s takvom materijom. Cijena petodnevne radionice koja ?e se održavati svakog dana od 10h do 15h u Klubviziji SC-a od 26. do 30. studenog iznosila je 250 kn za sve prijavljene. Ukoliko se niste stigli prijaviti potražite više informacija o samoj radionici i Kevinu Riceu na www.klubvizija.org.

 

Autorica: Donna Diana Pr?i?


Više o


©2019 Televizija Student