Radijski novinari na prvom video zadatku!

Tetovaže from TV Student FPZG on Vimeo.

Gdje leži budu?nost tehnologije novinarske profesije? Sigurno je da ?e to mjesto zauzeti tehnologija koja jam?i brzinu i lako?u korištenja. Naravno, pri tome kvaliteta završnog proizvoda ne smije patiti. Na kolegiju radijskog novinarstva profesorica Marina Mu?alo odlu?ila je ponuditi svoje vi?enje. Zadala je studentima druge godine zadatak snimanja filma pametnim telefonima. S obzirom na to da je ova generacija studenata jedna od onih koji pametne telefone koriste svakodnevno i to poprili?no uspješno te da je izbor tema bio prepušten samo njima, mnogi su o?ekivali jednostavan zadatak. Da i kamera i na?in snimanja pametnih telefona imaju svoje zakonitosti te da realizacija nije toliko jednostavna, uvjerili su se ve? nakon prvih snimljenih kadrova. Ipak, rezultati su bili iznena?uju?e dobri. Priliku da pogledaju rad svojih kolega imali su i ostali studenti koji su prisustvovali na projekciji uradaka. Da, bilo je tu ponekih problema s tonovima, montažom ili slikom, ali svi su uspjeli u svom naumu da prenesu pri?u do gledatelja. Kreativnost pri izboru tema je bila jedan od segmenata koji je najviše oduševio. Tetoviranje, stereotipi o ženama, fobije, urbane legende, kultura ispijanja kave, profesori i njihov život s dvadeset godina, život plesa?ice, sve su pri?e na koje su studenti stavili svoj osobni pe?at ali i uklju?ili stru?njake kako bi teme bile što bolje obra?ene. Zaklju?ak je jednostavan, uz dobru ideju i zalaganje, i najjednostavniji alat poput pametnog telefona može biti dostatan. Treba samo pristupiti dovoljno ozbiljno te savladati zahtjeve kamere pametnih telefona. To se može samo praksom i snimanjem. Ovi studenti svakako su na pravom putu.Više o


©2019 Televizija Student