Prolaz Tomislava Gotovca

U sklopu projekta Artupunktura u prolazu imenovanom po Tomislavu Gotovcu prikazana su njegova djela.

Novinarka: Maša Samardžija

Snimatelji: David Milošević, Marko Livaković

Produkcija: TV Student, listopad, 2023.