Projekt UniverzI-JA-DA

Poticanje poduzetni?kog duha me?u studentima vrlo je važno. Zato je Odbor za

projekte Europskih sveu?ilišnih igara u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo

gospodarstvo, inovacije i investicije raspisao natje?aj za izradu mobilnih aplikacija tematski

vezanih uz Univerzijadu. Mladi inovatori predstavili su svoje projekte za vo?e kulturnih i sportskih dogadanja na Univerzijadi. Jedan od najboljih projkeata imao je ferovac Ivan Orehovec koji je omogu?io personalizaciju maskote Hrkija. Kako je to napravio pogledajte u prilogu.

Novinar: Tin Budi
Snimartelj: Darjan Fioli?©2019 Televizija Student